Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Affischer

Löpande bokföring Utgifter för framställning av affischer för utomhus- och trafikreklam bokförs normalt som reklamkostnader i kontogrupp 59 Reklam och PR eller 60 Övriga försäljningskostnader, reklam.

arrow_forward
rs

Aktiefond

Definition En värdepappersfond som huvudsakligen investerar i aktier.

arrow_forward
rs

Aktuell skatt

Definition Inkomstskatt beräknad på det skattepliktiga resultatet för räkenskapsåret. Lagrum 9 kap. 4 § IL Kommentar Är ett redovisningsbegrepp. Inkomstskatt är inte en avdragsgill kostnad och ska återläggas till beskattning. Deklaration Den redovisade skattekostnaden återläggs i INK2 ruta ...

arrow_forward
rs

Amortering

Definition Avbetalning av en skuld. Kommentar Amortering kan ske på olika sätt enligt en amorteringsplan. På ett lån med rak amortering är amorteringsbeloppet lika stort vid varje betalningstillfälle. På ett annuitetslån betalas ränta och amortering med ett lika stort belopp varje månad. I bö...

arrow_forward
§

Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister

arrow_forward
§

Lag (1991:1047) om sjuklön

arrow_forward
ra

Arbetsgivarorganisation

Definition Med arbetsgivarorganisation menas en part på arbetsmarknaden som företräder arbetsgivare. Precis som fallet är med arbetstagarorganisationer är en arbetsgivarorganisation normalt en ideell förening med stadgar och en styrelse. En sådan organisation är ett självständigt rättssubjekt (juri...

arrow_forward
rm

ADB-program

arrow_forward
rl

Arbetsintyg

När en person slutar sin anställning brukar ett arbetsintyg eller ett arbetsbetyg skrivas ut. Om anställningen varat under längre tid ska ett betyg med omdömen och vitsord lämnas. Det finns ingen speciell lag som reglerar när och hur man ska lämna betyg eller intyg. I vissa kollektivavtal finns doc...

arrow_forward
ra

Avskedande

En arbetsgivare kan genom avskedande avbryta en anställning med omedelbar verkan. Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (4 § fjärde stycket och 18 § anställningsskyddslagen). Vid avskedande upphör anställningen direkt utan någon uppsägningstid el...

arrow_forward
Visar 341 till 350 av 5129 träffar.