Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Tillåtna tidsbegränsade anställningar

Enligt anställningsskyddslagen får avtal träffas om tidsbegränsad anställning i följande fyra fall: för allmän visstidsanställning för vikariat för säsongsarbete för provanställning Avtal får träffas för allmän visstidsanställning. Arbetsgivaren behöver inte ange något skäl till varför man an...

arrow_forward
§

Socialavgiftslag (2000:980)

arrow_forward
rl

Arbetare

Avtal Om en anställd är arbetare eller tjänsteman beror på vilket kollektivavtal den anställde omfattas av. Vilket kollektivavtal en anställd omfattas av beror i första hand på vilka arbetsuppgifter som är aktuella. Arbetare är en anställd som omfattas av ett kollektivavtal mellan ett medlemsföre...

arrow_forward
ra

Tvåmånadersregeln

Vid uppsägning på grund av personliga skäl måste arbetsgivaren som steg ett uppfylla den s.k. månadsregeln i 7 § anställningsskyddslagen. Denna regel innebär att arbetsgivaren inte får grunda en uppsägning enbart på förhållanden eller händelser som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan h...

arrow_forward
rs

Representationsgåva

arrow_forward
ra

Tidsbegränsad anställning

En anställning kan antingen gälla tillsvidare eller vara tidsbegränsad. Huvudregeln är att anställningen gäller tillsvidare vilket brukar kallas för en fast anställning. Anställningens upphörande En tillsvidareanställning kännetecknas av att den löper vidare utan att det finns någon avtalad slutp...

arrow_forward
rb

Adjungering

Definition Att tillfälligt utse en person för deltagande i ett möte. Personen kallas då adjungerad ledamot eller deltagare, för att skilja från de ordinarie ledamöterna eller mötesdeltagarna. Adjungering används till exempel i bolagsstyrelser så att en person ur bolagets företagsledning eller en ...

arrow_forward
rm

Förvärvsmoms

Definition Momsbeskattningen vid internationell handel med varor och tjänster underlättas i de fall då köparen ska redovisa förvärvsmoms. Det innebär att köparföretagen inte behöver ligga ute med momspengar till dess en återbetalning av utländsk moms görs från säljarlandet. I begreppet ligger att k...

arrow_forward
rr

Balansräkning K2

K2-regler Ett företag ska enligt punkt 4.6 i balansräkningen ange räkenskapsårets och föregående räkenskapsårs balansdag. Enligt punkt 4.7 ska en fullständig balansräkning innehålla följande poster: TILLGÅNGAR Tecknat men ej inbetalt kapital (aktiebolag enligt punkt 4.10) AnläggningstillgångarImma...

arrow_forward
rr

K-årsbokslut

BFN har gett ut ett allmänt råd BFNAR 2017:3 Årsbokslut (K ÅB) som ska tillämpas av företag som enligt BFL ska upprätta ett årsbokslut. De företag som enligt BFL kan upprätta ett förenklat årsbokslut kan istället välja K1-regelverken om de är enskilda näringsidkare eller en ideell förening. K ÅB sk...

arrow_forward
Visar 341 till 350 av 5043 träffar.