Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Förskott på lön

Av anställningsavtalet framgår när lön ska betalas ut, exempelvis för innevarande månad eller i efterskott för utfört arbete. Om det är innevarande månad som avtalats så är det sedvanligt att lön finns på arbetstagarens konto den 25:e samma månad som arbetet som lönen avser har utförts. Har iställe...

arrow_forward
ra

Försvarsmaktsanställningar

Enligt lag om vissa försvarsmaktsanställningar omfattas gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten av vissa särskilda bestämmelser i lagen. Det är möjligt att genom kollektivavtal avvika från vissa av lagens bestämmelser och anställningsskyddslagen är tillämplig med de undantag som följer av ...

arrow_forward
ra

Föräldrapenning

Reglerna om föräldrapenning finns i avdelning B i socialförsäkringsbalken. Lagen använder uttrycket föräldrapenningförmåner som en samlande beteckning för de två former av föräldrapenning som finns, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Reglerna om föräldrapenning har nära samband med reg...

arrow_forward
ra

Medbestämmandelagen (MBL)

Medbestämmandelagen är en princip tvingande lag som bland annat reglerar det fackliga inflytandet på arbetsplatsen. Lagen ska tillämpas på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lagen inkluderar även sådan person som inte är anställd hos arbetsgivaren men som har en ställning av väsentl...

arrow_forward
ra

Missbruksproblem

Definition Med missbruk avses normalt ett okontrollerat, närmast tvångsmässigt beteende inom vilket den missbrukande upprepat och överdrivet ägnar sig åt en eller flera, åtminstone på sikt, för honom eller henne skadliga aktiviteter. Det kan till exempel röra sig om spelmissbruk, matmissbruk och se...

arrow_forward
ra

Måltidsuppehåll

Definition Om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren får raster bytas ut mot måltidsuppehåll på arbetsplatsen. Måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden. Måltidsuppehåll istället för ...

arrow_forward
rl

Barnpassning

Det blir allt vanligare att arbetsgivaren betalar för en vara eller tjänst och att den anställde blir förmånsbeskattad för värdet. Förutom det som är vanligast som bilar och telefoner kan också fri barnomsorg förekomma. I större företag och speciellt i företag där de anställda arbetar på oregelbu...

arrow_forward
rl

Belöningsresa

Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns regler för konferens- och studieresor. Hur resan benämns har ingen betydelse när det gäller beskattningen för de anställda. Det är resans innehåll som avgör om de anställda ska beskattas eller inte. I stället för kontant ersättning kan en arbetsgivare belön...

arrow_forward
rl

Byggbranschen

De som driver företag inom bl.a. bygg- och frisörbranschen måste föra anteckningar i en speciell liggare.

arrow_forward
rl

Ersättning för lokalkostnader

En anställd som hyr ut ett rum i sin privatbostad, villa eller lägenhet, att användas som t.ex. kontor, till arbetsgivaren kan få hyresersättning utbetald.

arrow_forward
Visar 3481 till 3490 av 5043 träffar.