Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Eurobokföring

Enligt 4 kap. 6 § BFL får svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag ha euro som redovisningsvaluta i stället för i svenska kronor. Även om redovisningsvalutan är euro ska både skatte- och inkomstdeklarationer upprättas i svenska kronor. E...

arrow_forward
rr

Pantsättningsavgift

Enligt 7 kap. 14 § BRL ska en medlem betala en pantsättningsavgift till bostadsrättsföreningen om det anges i stadgarna. Av stadgarna ska det också framgå hur avgiften ska beräknas. Enligt 9 kap. 5 § BRL ska en bostadsrättsförenings stadgar innehålla dels om pantsättningsavgift kan tas ut, dels gru...

arrow_forward
rr

E-faktura

En elektronisk faktura, s.k. e-faktura, är ett vedertaget begrepp för en faktura som skickas via e-post eller via företagets internetbank eller på något annat elektroniskt sätt. Det kan också vara en faktura som kunden hämtar själv ”i molnet”.

arrow_forward
rm

Periodisk publikation

Definition Periodiska publikationer är momsfria under vissa förhållanden. Som periodisk publikation räknas en svensk eller utländsk publikation, som enligt utgivningsplanen utkommer med minst fyra nummer om året (Skatteverkets ställningstagande 110518, dnr: 131 309413-11/111). Den bör framställas g...

arrow_forward
rm

Inkassoavgift

Beskattning Beskattningsunderlaget är det värde på vilket momsen ska beräknas. Moms ska inte ingå i beskattningsunderlaget. På beskattningsunderlaget läggs den skattesats som gäller för den aktuella varan eller tjänsten under förutsättning att skattskyldighet föreligger. Vid försäljning av en vara ...

arrow_forward
rm

Marknadsvärde

arrow_forward
rm

Byggnadsrörelse

Det finns en rad olika momsregler som kan vara tillämpliga när byggnadsrörelse bedrivs. I detta ord sammanfattas gällande regler och följande frågor besvaras: Utförs tjänsten på något som utgör fastighet i momshänseende? Vilken typ av verksamhet bedrivs, dvs. är det fråga om byggnadsrörelse som är...

arrow_forward
rs

Kompletteringsregeln (avskrivning av inventarier)

arrow_forward
rs

Förvaltningsföretag

Definition Företag som förvaltar aktier och andelar. Kommentar Tidigare fanns förvaltningsföretag definierat i skattelagstiftningen. Dessa företag var bland annat undantagna från möjligheten att ge och ta emot koncernbidrag. Både den särskilda definitionen och begränsningarna när det gäller konc...

arrow_forward
rs

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Definition Beräknas av Försäkringskassan och ligger till grund för utbetalning av olika sociala förmåner som föräldrapenning och sjukpenning. Kommentar Försäkringskassan fastställer den sjukpenninggrundande inkomsten för att bland annat kunna betala ut rätt sjukpenning. Den sjukpenninggrundande i...

arrow_forward
Visar 3481 till 3490 av 5129 träffar.