Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Underentreprenader/underkonsulter

Företagets utgifter för köpta tjänster (underkonsulter) eller köpta arbeten (underentreprenader, legoarbeten) - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - redovisas i kontoklass 4 om utgifterna, direkt eller indirekt, avser företagets tillverkning eller tjänste...

arrow_forward
rr

Uppdrag till fast pris, alternativregeln

Löpande bokföring När fastprisuppdrag redovisas enligt alternativregeln debiteras konto 1470 Pågående arbeten med nedlagda utgifter för uppdrag som inte slutfakturerats. I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen krediteras normalt konto 4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader. ...

arrow_forward
rr

Uppdrag, provisionsbaserat

arrow_forward
rb

Upplösning

arrow_forward
rr

Upplysningar

arrow_forward
rr

Uppskrivning/uppskrivningsfond

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde får tillgången enligt 4 kap. 6 § ÅRL skrivas upp till detta högre värde - om uppskrivningsbeloppet används för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission ell...

arrow_forward
rr

Uppvärmning

arrow_forward
rb

Utdelningsbara medel

Definition Utdelningsbara medel är det värde som ett aktiebolag kan överföra till sina aktieägare genom vinstutdelning eller annan värdeöverföring. Förenklat kan sägas att utdelningsbara medel är bolagets redovisade fria egna kapital. Ibland används begreppet utdelningsbara vinstmedel, vilket foku...

arrow_forward
rb

Utdelningskupong

Definition Utdelningskupong, eller bara kupong, är en fysisk handling som representerar avskiljbara rättigheter som tillhör en aktie. Kuponger kan endast finnas i Kupongbolag. Kuponger förekommer relativt sällan eftersom små bolag har få aktieägare som känner varandra och stora bolag ofta är avstä...

arrow_forward
rs

Utländska juridiska personer

Definition Ett utländskt företag som uppfyller vissa kriterier enligt inkomstskattelagen. Lagrum 6 kap. 8 § IL Kommentar Begreppet juridisk person tillämpas på de utländska associationsformer som uppfyller kraven på att vara en utländsk juridisk person. De kriterier som ska vara uppfyllda är: ...

arrow_forward
Visar 3471 till 3480 av 5043 träffar.