Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Tröskelvärde

Inom EU finns olika tröskelvärden som har till syfte att förenkla, att beskattning sker på rätt sätt och i rätt land. Tröskelvärden finns för att små företag ska slippa momshantering, för gränsöverskridande e-handel och postorderförsäljning (B2C) och som en särskild inköpströskel vid EU-handel för ...

arrow_forward
rr

Insatsvaror

Insatsvara kallas en vara som ska bearbetas i en produktionsprocess men som inte är en råvara (jfr halvfabrikat).

arrow_forward
rr

Investeringsstöd

arrow_forward
rr

Idrottstjänster/idrottsutövning

Se uppdragsorden Förmåner i Rätt Skatt samt Idrott i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Lån till delägare

K2-regler Enligt punkt 4.11 ska ett aktiebolag upprätta en balansräkning med tillägg för en post benämnd Lån till delägare eller närstående. Här redovisas fordringar på delägare och andra till vilka delägare står i sådant förhållande som avses i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 ABL. Motsvarande bestämmelse...

arrow_forward
rr

Fjällstugor

Löpande bokföring Företagets utgifter för köp eller uppförande av fjällstugor som till övervägande del ska användas för de anställdas rekreation bokförs på samma sätt som utgifter för vanliga näringsfastigheter, fastigheter, inköp och byggnation. Om företaget hyr fjällstugor i samma syfte bokförs h...

arrow_forward
rs

Korttidspermittering

Definition När arbetsgivare minskar anställdas arbetstid och får stöd av staten för att täcka stora delar av kostnaden. Kommentar Många företag har drabbats hårt av coronapandemin. För att företagen ska kunna behålla sin personal i stället för att säga upp dem har statens subvention vid korttidspe...

arrow_forward
rb

Bolagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelse

arrow_forward
rs

Skogsavdrag

Definition Avdrag pga. avyttring av skog på en fastighet i Sverige som är taxerad som lantbruksenhet och är en kapitaltillgång. Lagrum 21 kap. 4-19 §§ och 26 kap. 2 § IL Kommentar Skogsavdrag är inget definitivt avdrag utan ett värdeminskningsavdrag som ska återföras till beskattning när fastig...

arrow_forward
rs

Certifierade utsläppsminskningar

arrow_forward
Visar 3471 till 3480 av 5129 träffar.