Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

ESMA-förordningen

ESMA-förordningen är benämningen på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om framför allt inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten).

arrow_forward
rr

Europabolag

Den 8 oktober 2004 trädde EUs förordning om europabolag - Societas Europaea, SE - i kraft. Ett europabolag är en europeisk företagsform för gränsöverskridande samverkan i aktiebolagsform, aktiebolag. Aktiekapitalet ska lyda på minst 120 000 euro, aktiekapital. De rättsliga förutsättningarna skiljer...

arrow_forward
rr

Expeditionsavgifter

I samband med faktureringen tar vissa företag ut en avgift för hanteringen. Emellertid får ett företag inte lägga till något i fakturan som inte redan har överenskommits tidigare. Det gäller även denna avgift, som brukar benämnas expeditionsavgift, hanteringskostnad eller faktureringsavgift. Köpare...

arrow_forward
rr

Fakturakredit

arrow_forward
rr

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden innebär att utgående fakturor/utgående moms bokförs löpande under året. Detta gäller även inkommande fakturor/ingående moms. Jfr. bokslutsmetoden. Se uppslagsordet Faktureringsmetoden i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Finansiell skuld

En finansiell skuld är enligt K3 punkt 11.6 en skuld som innebär en avtalsenlig skyldighet att erlägga kontanter eller en annan finansiell tillgång till en annan part att byta finansiellt instrument med en annan part enligt villkor som kan komma att visa sig oförmånliga. De mest förekommande finans...

arrow_forward
rr

Finansieringsanalys

Finansieringsanalys är en äldre benämning på kassaflödesanalys.

arrow_forward
rr

Fjällstugor

Löpande bokföring Företagets utgifter för köp eller uppförande av fjällstugor som till övervägande del ska användas för de anställdas rekreation bokförs på samma sätt som utgifter för vanliga näringsfastigheter, fastigheter - inköp och byggnation. Om företaget hyr fjällstugor i samma syfte bokförs ...

arrow_forward
rr

Färjeavgifter

Löpande bokföring Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende transporter med egna eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader. Vid behov av särredovisning kan företaget i stället använda särskilda underkon...

arrow_forward
rr

Förbrukningsmateriel

Företagets utgifter för materiel av obetydligt värde eller av kort varaktighet räknas till förbrukningsmateriel. Hit hör t.ex. utgifter för sopsäckar och emballage (kartonger, askar, påsar, omslagspapper, snören, tejp), pappershanddukar, toalettpapper, proppar, sladdar, glödlampor etc. Utgifter för...

arrow_forward
Visar 3451 till 3460 av 5043 träffar.