Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Transportförsäkringar

Genom valet av leveransvillkor regleras även ansvaret för om det är säljare eller köpare som ska bekosta eventuella transportförsäkringar. Vid leveransvillkor som fritt, fob, fåv och cif svarar säljaren normalt för transportförsäkringen till och med den ort/plats/adress som nämns efter ordet, t.ex....

arrow_forward
rr

Utvecklingsutgifter

arrow_forward
rb

Teckning av aktier i nyemission

Aktieteckning i en Nyemission av aktier kan ske på tre olika sätt: Teckning på beslutsprotokoll (simultanteckning) Teckning på teckningslista Teckning genom betalning Teckning på beslutsprotokoll (simultanteckning)Här sker aktieteckningen direkt på ett stämmoprotokoll som redogör för bes...

arrow_forward
ra

Tidsbegränsad anställning

En anställning kan antingen gälla tillsvidare eller vara tidsbegränsad. Huvudregeln är att anställningen gäller tillsvidare vilket brukar kallas för en fast anställning. Anställningens upphörande En tillsvidareanställning kännetecknas av att den löper vidare utan att det finns någon avtalad slutp...

arrow_forward
rr

Uppdragsinkomst

K3-regler Enligt punkt 23.19 ska uppdragsinkomsten omfatta den ursprungligen avtalade ersättningen, och ersättningar till följd av ändringar i omfattningen av uppdraget, anspråk och incitamentsersättningar i den utsträckning det är sannolikt att justeringarna kommer att resultera i inkomster som ...

arrow_forward
rr

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bokslut Enligt 6 kap. 1 § ÅRL ska företag upplysa om sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret. K3-regler K3 använder inte detta begrepp men i punkt 3.7 återfinns ett antal punkter som ska återfinnas i förvaltningsberättelsen under rubriken Viktig...

arrow_forward
rr

Pågående uppdrag

arrow_forward
ra

Lojalitetsplikt

Definition I alla avtalsförhållanden ska parterna visa varandra lojalitet. Detta är av särskild vikt vid anställningsförhållanden som ofta är av längre karaktär. Lojalitetsplikten följer av anställningsavtalet oavsett om detta verkligen stadgar något om lojalitetsplikt eller inte. Anställningsavtal...

arrow_forward
rl

Magnecyl

På många arbetsplatser finns en första förbandslåda. Den kan förutom plåster även innehålla värktabletter.

arrow_forward
rr

Statslåneräntan, SLR

Statslåneräntan, SLR, beräknas av Riksgälden som den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Den ska avspegla den rådande marknadsräntan. Riksgälden fastställde SLR per 2021-12-31 till 0,20 % (-0,09 % 2020-12-31). Statslåneräntan används som en ...

arrow_forward
Visar 3451 till 3460 av 5129 träffar.