Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Styrelseledamotens ställning och plikter

Styrelseledamoten är underställd bolagsstämman och svarar inför den i och med att det i övervägande utsträckning är stämman som väljer ledamöterna, Styrelseledamot. Det får viktiga konsekvenser för ledamoten. Ledamotens ställningFör det första: ledamoten är underordnad bolagsstämman i sin helhet...

arrow_forward
rr

Styrketräning

Se uppslagsordet Motion och friskvård Rätt Skatt och Rätt Moms.

arrow_forward
rb

Styrelsesuppleant

arrow_forward
rb

Suppleant till styrelsen

Definition En styrelsesuppleant är en person som utsetts av bolagsstämman i ett aktiebolag att vara ersättare för en ordinarie ledamot vid dennas frånvaro. En suppleant kan inträda i styrelsen vid tillfällig eller permanent frånvaro, till exempel Styrelseledamotsförtidaavgång. En styrelsesuppleant...

arrow_forward
rl

Svenskundervisning

Lag En anställd som kommit till Sverige har rätt till ledighet för svenskundervisning. Ledigheten regleras i lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare. Utbildningen i svenska för invandrare, SFI, bedrivs i kommunens regi. Studierna kan bedrivas både på heltid oc...

arrow_forward
ra

Sympatiåtgärd

En sympatiåtgärd är en stridsåtgärd som vidtas till stöd för någon annan i dennes konflikt med sin motpart. När det gäller rätten att vidta stridsåtgärder är utgångspunkten att det är tillåtet att vidta fackliga stridsåtgärder. Detta följer av en av våra grundlagar, regeringsformen. Inskränkningar ...

arrow_forward
rr

Swappar

arrow_forward
rb

Systerbolag

Definition Systerbolag är en vanlig benämning av två eller fler bolag som har samma moderbolag, det vill säga att ett och samma bolag utövar ett bestämmande inflytande enligt kriterierna i koncerndefinitionen över de båda bolagen. Till skillnad mot moderbolag och dotterbolag är systerbolag inte e...

arrow_forward
rs

Taxerad inkomst

Definition En tidigare benämning av beskattningsbar inkomst.

arrow_forward
rs

Taxeringsvärde

arrow_forward
Visar 3431 till 3440 av 5043 träffar.