Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Behandlingsregel

En behandlingsregel är enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.10 en instruktion eller liknande för beräkning av belopp som ska bokföras, kontering, sammanställning av uppgifter i årsbokslut eller årsredovisning m.m. Enligt punkt 9.9 ska ett företags systemdokumentation i vissa fall innehålla en beskrivning av...

arrow_forward
rr

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättsförening ska vara registrerad hos Bolagsverket (1 kap. 1 § BRL). För att kunna registrera en bostadsrättsförening ska den ha minst tre medlemmar, antagit s...

arrow_forward
rr

Förmånliga lån

arrow_forward
rl

Känsliga personuppgifter

Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

arrow_forward
rr

Miniräknare

Löpande bokföring Om arbetsgivaren ger de anställda en miniräknare är utgifterna för miniräknarna avdragsgilla för arbetsgivaren och gåvan skattefri för de anställda under förutsättning att räknaren är ”av mindre värde”, gåvor till anställda. Utgifterna för miniräknare till de anställda kan bokföra...

arrow_forward
rr

FoU-kostnader

arrow_forward
ra

Immateriella rättigheter

Ett anställningsavtal innebär att arbetstagaren utför ett arbete åt arbetsgivaren som betalar en ersättning, lön, för detta arbete. Om detta anställningsavtal går ut på att en vara ska tillverkas är det arbetsgivaren som tillhandahåller råvaran som behövs för tillverkningen och som också blir ägare...

arrow_forward
rb

Kommanditbolag

Definition Kommanditbolag är en form av Handelsbolag. I ett kommanditbolag har en eller flera delägare förbehållit sig rätten att inte svara för bolagets förbindelser med mera än de satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. I ett kommanditbolag måste det finnas en delägare, kallad komplem...

arrow_forward
rb

Lekmannarevisor

Definition Lekmannarevisor är en person som utsetts till att granska att bolagets verksamhet sköts ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredställande och har tillräcklig internkontroll. Lekmannarevisorer kallas ibland för förtroendevalda revisorer. Lekmannarevisorerna väljs på grund av att de har ankny...

arrow_forward
rr

Gardiner, persienner

arrow_forward
Visar 3431 till 3440 av 5129 träffar.