Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Likvidator

Definition Likvidator är en person utsedd av Bolagsverket eller domstol som inträder istället för ett bolags styrelse och verkställande direktör med uppdrag att avveckla bolaget samt sköta redovisning och skifte. Likvidatorn övertar styrelsens och den verkställande direktörens roll i bolaget. Bola...

arrow_forward
rl

Gratifikation

Lag En gratifikation kan likställas med en gåva. Arbetsgivare kan till sina anställda ge gåvor vid vissa speciella tillfällen, t.ex. jubileum. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Om en arbetsgivare i samband med ett jubileum...

arrow_forward
ra

Rehabiliteringsplan

Från den 1 juli 2018 gäller nya regler om när arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbete. Om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag när den försäkrades arbetsförmåga har varit ne...

arrow_forward
rr

Trohetsrabatter

Till s.k. trohetsrabatter räknas rabatter såsom mängdrabatter (ej personalrabatter), bonus eller liknande förmåner.

arrow_forward
rl

Kontrollsiffra

Personnumret är en identitetsbeckning för fysiska personer. Den tionde siffran i personnumret är en kontrollsiffra. Personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige får ett samordningsnummer.

arrow_forward
rb

Verksamt.se

Definition Verksamt.se (www.verksamt.se) är en webbplats där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlar information och e-tjänster för entreprenörer och företagare. Syftet är att göra det enklare för den som driver eller vill starta företag i Sverige. På webbplatsen kan användarna bland ...

arrow_forward
rs

Taxeringsår

arrow_forward
rs

Kundfordringar

Definition Kortfristig fordran på grund av kreditförsäljning av varor eller tjänster. Bokföring Kundfordringar tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur tillgången ska periodiseras.

arrow_forward
rb

Parallellfirma

arrow_forward
rl

Semesterbostad

Lag Om en anställd får disponera en semesterbostad som arbetsgivaren äger är detta en skattepliktig förmån oavsett om semesterbostaden är belägen i Sverige eller utlandet. Bestämmelser om beräkning av förmånsvärdet finns i inkomstskattelag (1999:1229). Semesterbostad i SverigeVärdet på förmånen s...

arrow_forward
Visar 3421 till 3430 av 5129 träffar.