Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Fackförening

arrow_forward
ra

Fast anställning

Fast anställning är en vanlig benämning på den typ av anställning som ett anställningsförhållande enligt lagen presumeras ha - tillsvidareanställning. Tänk på Om inget annat anges anses en anställning löpa tillsvidare. Lagrum 4 § anställningsskyddslagen (1982:80)

arrow_forward
ra

Fingerad arbetsbrist

Fingerad arbetsbrist innebär att en arbetsgivare säger upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist men att det egentligen beror på personliga skäl. En fingerad arbetsbrist innebär ett missbruk av arbetsbristbegreppet. Anledningen till att fingerad arbetsbrist till viss del förekommer beror till sto...

arrow_forward
ra

Franchise

Franchising innebär att driva ett etablerat affärskoncept under annans varumärke men genom eget företag. Franchising är vanligt förekommande avseende mycket väl etablerade varumärken som återfinns bland olika butiks-, hotell- och restaurangkedjor. Även tjänsteföretag kan upplåta sitt varumärke geno...

arrow_forward
ra

Fredsplikt

Definition Med fredsplikt menas förbud att vidta stridsåtgärder. Bestämmelserna i regeringsformen Regler om stridsåtgärder finns på många håll. Den grundläggande bestämmelsen återfinns i en av våra grundlagar, 1974 års regeringsform. Av 2 kap. 17 § i regeringsformen framgår att förening av arbets...

arrow_forward
rm

Momssats

arrow_forward
rm

Motorcykel

arrow_forward
rm

Museum

Definition Skatteverket anser att begreppet museiverksamhet i momslagen ska tolkas utifrån allmänt språkbruk. Vid tolkningen ska även definitionen av begreppet museum i museilagen (2017:563) beaktas. Den definitionen har utformats utifrån International Council of Museums (ICOM) definition. Gemensa...

arrow_forward
rm

Målning

arrow_forward
rm

Mässtjänst

Vad är en mässtjänst? Det är en tjänst som innefattar ett knippe av tjänster som t.ex. monterplats, monter, bevakning, toaletter, garderob i en för mässverksamheten anpassad lokal. Den som arrangerar mässan ger företag möjlighet att finnas på plats som utställare av sina varor eller tjänster. Utstä...

arrow_forward
Visar 3411 till 3420 av 5043 träffar.