Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Trohetsrabatter

Till s.k. trohetsrabatter räknas rabatter såsom mängdrabatter (ej personalrabatter), bonus eller liknande förmåner.

arrow_forward
rl

Kontrollsiffra

Personnumret är en identitetsbeckning för fysiska personer. Den tionde siffran i personnumret är en kontrollsiffra. Personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige får ett samordningsnummer.

arrow_forward
rb

Verksamt.se

Definition Verksamt.se (www.verksamt.se) är en webbplats där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlar information och e-tjänster för entreprenörer och företagare. Syftet är att göra det enklare för den som driver eller vill starta företag i Sverige. På webbplatsen kan användarna bland ...

arrow_forward
rs

Taxeringsår

arrow_forward
rs

Kundfordringar

Definition Kortfristig fordran på grund av kreditförsäljning av varor eller tjänster. Bokföring Kundfordringar tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur tillgången ska periodiseras.

arrow_forward
rb

Parallellfirma

arrow_forward
rl

Semesterbostad

Lag Om en anställd får disponera en semesterbostad som arbetsgivaren äger är detta en skattepliktig förmån oavsett om semesterbostaden är belägen i Sverige eller utlandet. Bestämmelser om beräkning av förmånsvärdet finns i inkomstskattelag (1999:1229). Semesterbostad i SverigeVärdet på förmånen s...

arrow_forward
rl

E-legitimation

En e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till annan legitimation t.ex. id-kort eller körkort. Den som har en e-legitimation kan legitimera sig och skriva under t.ex. sin inkomstdeklaration. E-legitimation är det namn som används för en elektronisk id-handling. Legitimationen kan läggas ...

arrow_forward
rs

Matching credit

Definition En metod för att medge avräkning av skatt som finns i vissa dubbelbeskattningsavtal. Lagrum Regleringarna framgår av den lag som implementerat respektive dubbelbeskattningsavtal. Kommentar Sverige har klausuler om matching credit i dubbelbeskattningsavtal med vissa utvecklingsländer....

arrow_forward
ra

Stridsåtgärder

Med stridsåtgärder menas normalt sådana åtgärder som part vidtar i en arbetskonflikt för att utöva ekonomisk påtryckning på motparten. Syftet är i sådana fall att förmå motparten att acceptera ett krav eller att godta ett kollektivavtal. En stridsåtgärd kan emellertid ha ett annat syfte. Arbetstag...

arrow_forward
Visar 3411 till 3420 av 5129 träffar.