Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Introduktionsjobb

Om en arbetsgivare anställer en person som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid eller är ny i Sverige, kan ekonomisk ersättning utbetalas. Syftet med ersättningen är att göra det lättare för den arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. Stödet kallas för introduktionsjobb. Vilka krav ...

arrow_forward
rl

Kiropraktor

arrow_forward
rl

Kompsaldo

Regler för kompensation av övertidsarbete finns i kollektivavtal eller i det personliga anställningsavtalet.

arrow_forward
rl

Konfidentiell information

En löneadministratör kommer ofta i kontakt med information som ska behandlas konfidentiellt. Kommentar Den anställdes lön ska naturligtvis behandlas konfidentiellt. Det är egentligen bara företagets ledning, den anställdes närmaste chef och de som arbetar med lönerna, som ska ha information om de...

arrow_forward
rl

Konstförening

På många företag finns olika gemensamma aktiviteter. Exempel på sådana kan vara konstföreningar och idrottsföreningar. En konstförening startas av de anställda, en styrelse eller liknande utses och man beslutar om en viss medlemsavgift. I föreningen kan sedan olika aktiviteter förekomma, t.ex. mu...

arrow_forward
rl

Kontantprincipen

Vid utbetalning av löner och förmåner är det en strikt kontantprincip som gäller. Det betyder att lönen ska tas upp till beskattning den månad och det år då inkomsten kan disponeras av den anställde. Vanligen är tidpunkten för detta när lönen sätts in på den anställdes bankkonto. Retroaktiv lö...

arrow_forward
rl

Kontorsmassage

Skattefri förmån för den anställde.

arrow_forward
rl

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik

Statistiska Centralbyrån, (SCB), genomför kontinuerligt en undersökning av antalet anställda inom den privata sektorn av arbetsmarknaden. Ungefär 19 400 arbetsställen tas fram och ingår i undersökningen. Regeringen har gett Statistiska Centralbyrån i uppdrag att till Försäkringskassan samla in up...

arrow_forward
rl

Kostavdrag

Då traktamente utbetalas under en tjänsteresa ska traktamentet reduceras om arbetsgivaren betalar måltider.

arrow_forward
rl

Kvittning

Lag En arbetsgivare kan ha olika slag av fordringar på en anställd, t.ex, personallån, skadestånd m.m. Om dessa fordringar ska betalas genom kvittning i lön måste arbetsgivaren följa de regler som finns i lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Med kvittning menas att man kvittar en fordr...

arrow_forward
Visar 3401 till 3410 av 5043 träffar.