Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Vägda genomsnittspriser

Att värdera till vägda genomsnittspriser innebär enligt 4 kap. 11 § ÅRL att företaget fastställer ett genomsnittligt anskaffningsvärde för den period som företaget anser vara lämpligt och värderar samtliga produkter som finns i lager till detta värde.

arrow_forward
rr

Värdejustering

Enligt Redovisningsdirektivet artikel 2 är värdejusteringar ändringar i syfte att beakta värdeförändringar för enskilda tillgångsposter på balansdagen, oavsett om värdeförändringen är slutlig eller inte.

arrow_forward
rr

Värdenedgång

Värdenedgång innebär att värdet på en tillgång minskar. Detta kan bero på att marknadsvärdet minskar, tillgången är inkurant, trasig. Om värdet på en anläggningstillgång minskar i värde ska denna tillgång skrivas ner. Om värdet på en lagertillgång minskar ska denna redovisas enligt lägsta värdets p...

arrow_forward
rr

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Händelser som inträffar mellan balansdagen och den dag som årsredovisningen avges ska i vissa fall beaktas i bokslutet och vissa fall upplysas om. Bokslut Enligt 5 kap. 22 § ÅRL ska företaget lämna upplysningar om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenskapsåre...

arrow_forward
rr

Väsentligt fel

arrow_forward
rr

Växelkassa

Till varje kassaregister hör normalt en växelkassa. Växelkassa utgörs enligt 2 kap. 25 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 17 § SKVFS 2014:10 av det belopp av olika slag av betalningsmedel som finns i den eller de kassalådor som hör till ett visst kassaregister. Enligt 5 kap. 1 § SKVFS 2014:9 ska ett kassar...

arrow_forward
rr

Återanskaffningsvärde

Med återanskaffningsvärdet avses enligt 4 kap. 9 § ÅRL det belopp som motsvarar den utgift för anskaffandet som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffats på balansdagen.

arrow_forward
rr

Redovisningsmedel

Fastighetsmäklare, advokater m.fl. tar i sin verksamhet ibland emot medel (pengar) - kontant, via bankkonto, plus- eller bankgiro - för annans räkning. En fastighetsmäklare som t.ex. av köparen får pengar/handpenning ”äger” inte dessa klientmedel vid en fastighetsförsäljning utan ska enligt lagen (...

arrow_forward
rr

Reparationsfond

En bostadsrättsförening kan säkerställa inre och yttre underhåll genom reparationsfonder. Den inre reparationsfonden är en skuld till medlemmen eftersom medlemmen har rätt att få pengar ur fonden efter utfört underhåll. Enligt 9 kap. 5 § BRL ska föreningens stadgar bland annat innehålla information...

arrow_forward
rr

Resevaluta

Resevaluta i utländska sedlar och mynt räknas till företagets kontanter om de inte klassificerats som reseförskott till anställda. Eftersom de utländska sedlarna och mynten bara utgör en annan form av kontanter, sker ingen bokföring om dessa betalas kontant. Efter hemkomsten bokförs de inköp som gj...

arrow_forward
Visar 3391 till 3400 av 5043 träffar.