Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Tömningskvitto

arrow_forward
rl

Dygnsvila

Lag I arbetstidslagen (1982:673) finns bestämmelser om arbetstidens längd och regler om dygnsvila.

arrow_forward
rb

VD-instruktion

Definition VD-instruktion är en arbetsinstruktion för verkställande direktör som är fastställd av styrelsen, i vilken bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören bestäms. Aktiebolagslagens namn på VD-instruktionen är ”Instruktion om arbetsfördelning mellan bolagsorg...

arrow_forward
rb

Enskild firma

arrow_forward
rs

Gemensam ledning

arrow_forward
rs

Inkomst av kapital

Definition Inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Lagrum 41-43 kap. IL Kommentar Inkomst av kapital är ett av tre inkomstslag. De övriga är inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst. Det är endast fysiska ...

arrow_forward
rl

Idrottsmän

Lag Artister och idrottsmän som är bosatta utanför Sverige, artistföretag och arrangörer bosatta i utlandet ska betala särskild inkomstskatt, artistskatt. Detta regleras i lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Skatteverket handlägger särskild inkomstskatt för...

arrow_forward
rs

Privatbostadsföretag

Definition En svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag vars verksamhet till klart övervägande del består i att tillhandahålla bostäder till sina medlemmar eller delägare. Lagrum 2 kap. 17 § IL Kommentar Uttrycket ”till klart övervägande del” innebär 60 procent enligt uttalande i p...

arrow_forward
rs

Underskott

Definition Det underskott som kvarstår från föregående beskattningsår. Lagrum 40 kap. IL Kommentar Ett underskott från föregående beskattningsår ska dras av beskattningsåret efter. Det finns ingen tidsmässig begränsning för hur gammalt ett underskott kan vara. Däremot kan underskottet begränsa...

arrow_forward
rl

Vaccinationer

En anställd som reser i arbetet kan behöva olika typer av vaccinationer beroende på var i världen resan går. Om arbetsgivaren betalar nödvändiga vaccinationer inför en utlandsresa i tjänsten är detta en skattefri förmån. Vid en influensaepidemi på arbetsorten kan också arbetsgivaren betala de ans...

arrow_forward
Visar 3391 till 3400 av 5129 träffar.