Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Parkeringsplats

arrow_forward
rb

Bankintyg

Definition Bankintyg är ett intyg som används vid bland annat bolagsbildning och kapitaltillskott. Det visar att aktiekapitalet är inbetalat på ett särskilt konto. Intyget ska skickas till Bolagsverket i original vid nybildning av aktiebolag, nyemission, utgivande av konvertibler eller aktietecknin...

arrow_forward
rr

Komplementär

En komplementär svarar för ett handelsbolags förbindelser utan begränsning till skillnad från en kommanditdelägare som har begränsat sitt ansvar. Se 1 kap. 2 § lag om handelsbolag och enkla bolag.

arrow_forward
rs

Flyttningsersättning

Definition Ersättning för flyttkostnader till en anställd som på grund av byte av verksamhetsort flyttar till ny bostadsort. Lagrum 11 kap. 27 § IL Kommentar Flyttningsersättning som arbetsgivaren betalar när en anställd flyttar till ny bostadsort på grund av byte av verksamhetsort är skattefr...

arrow_forward
rs

Framskjuten beskattning

Definition Särskilda skatteregler för fysiska personer vid ett andelsbyte. Lagrum 48 a kap. IL

arrow_forward
rr

Fissioner

En fission innebär att ett aktiebolag delas upp. De bolag som tar över verksamheten kan vara aktiebolag som redan är bildade eller aktiebolag som bildas i samband med delningen. En förutsättning för att en fission ska få ske är att det överlåtande och de övertagande bolagen har samma redovisningsva...

arrow_forward
rl

Barnmorska

arrow_forward
rr

Usb-minnen

arrow_forward
rr

Droit de suite

Sverige har - precis som övriga EU infört en ”omsättningsskatt” på konst med den franska benämningen droit de suite. Ordet betyder ungefär ”följerätt” därför att det är en rätt som gäller under konstnärens livstid och i ytterligare 70 år. Följerätten utgår när ett exemplar av ett originalkonstverk ...

arrow_forward
rs

Bilreparationer

arrow_forward
Visar 3381 till 3390 av 5129 träffar.