Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Gemensam ledning

arrow_forward
rs

Inkomst av kapital

Definition Inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Lagrum 41-43 kap. IL Kommentar Inkomst av kapital är ett av tre inkomstslag. De övriga är inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst. Det är endast fysiska ...

arrow_forward
rl

Idrottsmän

Lag Artister och idrottsmän som är bosatta utanför Sverige, artistföretag och arrangörer bosatta i utlandet ska betala särskild inkomstskatt, artistskatt. Detta regleras i lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Skatteverket handlägger särskild inkomstskatt för...

arrow_forward
rs

Privatbostadsföretag

Definition En svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag vars verksamhet till klart övervägande del består i att tillhandahålla bostäder till sina medlemmar eller delägare. Lagrum 2 kap. 17 § IL Kommentar Uttrycket ”till klart övervägande del” innebär 60 procent enligt uttalande i p...

arrow_forward
rs

Underskott

Definition Det underskott som kvarstår från föregående beskattningsår. Lagrum 40 kap. IL Kommentar Ett underskott från föregående beskattningsår ska dras av beskattningsåret efter. Det finns ingen tidsmässig begränsning för hur gammalt ett underskott kan vara. Däremot kan underskottet begränsa...

arrow_forward
rl

Vaccinationer

En anställd som reser i arbetet kan behöva olika typer av vaccinationer beroende på var i världen resan går. Om arbetsgivaren betalar nödvändiga vaccinationer inför en utlandsresa i tjänsten är detta en skattefri förmån. Vid en influensaepidemi på arbetsorten kan också arbetsgivaren betala de ans...

arrow_forward
rm

Momskoder

Det finns en mängd olika metoder för bokföring av moms. Beroende på vilka syften ett ekonomisystem ska fylla i ett företag kan det förekomma bokföring på olika momskonton eller någon form av momskodning av transaktioner. Ett företag kan helt fritt välja ett passande sätt att bokföra men vald lösnin...

arrow_forward
rl

Registerutdrag

Vid olika tillfällen kan en arbetsgivare behöva inhämta registerutdrag från Försäkringskassan. Behovet av ett registerutdrag kan finnas för att räkna ut semesterlönegrundande tid vid t.ex. föräldraledighet. Endast de dagar där föräldrapenning betalas ut är semestergrundande upp till 120 dagar per...

arrow_forward
rr

Droit de suite

Sverige har - precis som övriga EU infört en ”omsättningsskatt” på konst med den franska benämningen droit de suite. Ordet betyder ungefär ”följerätt” därför att det är en rätt som gäller under konstnärens livstid och i ytterligare 70 år. Följerätten utgår när ett exemplar av ett originalkonstverk ...

arrow_forward
rs

Bilreparationer

arrow_forward
Visar 3371 till 3380 av 5129 träffar.