Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Personalbil

arrow_forward
rm

Prisnedsättning

arrow_forward
rm

EU-vara till kund utan VAT-nummer

Vid försäljning mellan företag inom EU sker beskattning enligt huvudregeln i köparens hemland enligt den s.k. destinationsprincipen. En momsregistrerad köpare (dvs. har VAT-nummer) redovisar förvärvsmoms i sin skattedeklaration i sitt hemland. Om köparen inte bedriver momspliktig verksamhet, dvs. i...

arrow_forward
rm

EU-tjänstehandel

arrow_forward
rm

Radio

Sveriges Radios verksamhet för produktion och utsändande av program har till och med 2018 finansierats av licensavgifter och av statsbidrag och omfattas av undantag och är därför momsfri. Skälet till att denna verksamhet är momsfri beror på koncernens speciella ställning och det sätt på vilket den ...

arrow_forward
rm

Rätt till återbetalning

Definition Ett vanligt missförstånd är att momsen alltid är avdragsgill och att momsen därför inte kan bli en kostnad. För att ett svenskt företag ska ha rätt att få dra av svensk moms eller få moms återbetald krävs avdragsrätt (8 kap. momslagen) eller rätt till återbetalning av moms (10 kap. momsl...

arrow_forward
rm

Redovisningsmetod

arrow_forward
rm

Registrerade trossamfund (kyrkor)

arrow_forward
rm

Registrering till moms

arrow_forward
rl

Obekväm arbetstid

Avtal Med obekväm arbetstid menas sådan ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter eller helger. Vilken tid som är obekväm anges i respektive kollektivavtal och regleras alltså inte i lag. Den obekväma tiden varierar mycket mellan de olika avtalen. Inom Handelns avtalsområde är det int...

arrow_forward
Visar 3371 till 3380 av 5043 träffar.