Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Förmånstagarförordnande

Från arbetsmarknadsförsäkringarna betalas vid dödsfall ibland ersättning till efterlevande. Det kan handla om grundbelopp och barnbelopp som betalas från Tjänstegrupplivförsäkring, TGL eller ersättning till efterlevande från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. De generella förmånstagarna sk...

arrow_forward
rb

Försiktighetsregeln

Definition Försiktighetsregeln innebär att aktiebolag endast får göra utdelningar och andra värdeöverföringar när det är ekonomiskt försvarligt. Försiktighetsregeln innebär en allsidig bedömning som kompletterar Beloppsspärren. Försiktighetsregeln kallas även försiktighetsprincipen, men är någon...

arrow_forward
rb

Förtida avgång

Bolagsfunktionärer avgår eller avsätts ibland i förtid. Det gäller olika regler beroende på vilken typ av bolagsfunktionär det är fråga om.

arrow_forward
rr

Förvärvad immateriell tillgång

En immateriell tillgång som anskaffas kan vara egenupprättad eller förvärvad. Oavsett hur tillgången ”skapas” i företaget ska den uppfylla kravet i 2 kap. 2 § ÅRL om att tillgången ska vara av betydande värde för rörelsen under kommande år. En förvärvad immateriell tillgång har ingen koppling till ...

arrow_forward
rb

Frågerätt för aktieägare

Definition Aktieägare har en frågerätt på bolagsstämmor, den aktiebolagsrättsligt korrekta termen är ”upplysningsplikt”. Det handlar alltså snarast om en rätt för aktieägaren att få svar på sina frågor om bolaget från styrelsen och verkställande direktören direkt på bolagsstämman. Frågerättens fö...

arrow_forward
rm

Frakthandling

arrow_forward
ra

Fredsplikt

Definition Med fredsplikt menas förbud att vidta stridsåtgärder. Bestämmelserna i regeringsformen Regler om stridsåtgärder finns på många håll. Den grundläggande bestämmelsen återfinns i en av våra grundlagar, 1974 års regeringsform. Av 2 kap. 17 § i regeringsformen framgår att förening av arbets...

arrow_forward
rb

Fusionsplan

Definition Fusionsplanen är det avtal som innehåller villkoren som gäller mellan de aktiebolag vilka deltar i en Fusion. Fusionsplanen ska upprättas och undertecknas av överlåtande företag vid kombination och vid absorption även av förvärvande företag. Fusionsplanen ska vara daterad och undertec...

arrow_forward
rr

Garageersättning

Löpande bokföring För anställda kan utbetald marknadsmässig garageersättning debiteras konto 5012 Hyra, garage. Alternativt kan konto 5010 Lokalhyra debiteras. För företagsledare i fåmansföretag kan utbetald marknadsmässig garageersättning debiteras konto 7310 Kontanta extraersättningar. Bokslut ...

arrow_forward
rr

Garderobsavgifter

Vid restaurang-, konsert-, teaterbesök och liknande i samband med representation är det vanligt att en besökare får betala separat garderobsavgift. Om garderobsavgiften betalas separat erhålls ett kvitto. Garderobsavgiften ingår i den bokförda representationskostnaden på konto 6070.

arrow_forward
Visar 3351 till 3360 av 5043 träffar.