Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Dagskassa

Dagskassa är en vanlig benämning på en dags försäljning som registrerats i ett kassaregister. Betalning har då mottagits i form av kontanter, kreditkort, presentkort, swish och liknande.

arrow_forward
rl

Ränteförmån

Om en anställd får låna pengar av arbetsgivaren och räntan man kommer överens om understiger marknadsräntan, kan en ränteförmån uppstå. Statslåneräntan används för att fastställa ränteförmånen. Marknadsräntan beräknas för ett lån med rörlig ränta som statslåneräntan per den 30 november plus 1 pro...

arrow_forward
rr

Överskådlighet

Bokslut Årsredovisningen ska enligt 2 kap. 2 § ÅRL upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

arrow_forward
rr

Trepartshandel

Se uppslagsordet Trepartshandel i Rätt Moms.

arrow_forward
rb

Transporterad in blanco

arrow_forward
rs

Återlån från pensionsstiftelse

Definition Om ett företag lånar medel från den pensionsstiftelse som tryggar de anställdas pensioner är det ett återlån från pensionsstiftelse. Kommentar En stiftelse kan låna ut medel under förutsättning att stiftelsen får lämplig säkerhet och även marknadsmässig ränta. För tillfälliga likvidit...

arrow_forward
rr

Förvaltningsfastighet

En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas av en ägare eller en leasetagare enligt ett leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring, se K3 punkt 16.2 och IAS 40 punkt 5. Exempel på detta är bostadshyreshus som inte används i den egna rörelsen, eller mark som förvär...

arrow_forward
rl

Trängselskatt

Lag Bestämmelser om trängselskatt finns i lag (2004:629) om trängselskatt. Trängselskatt i StockholmTrängselskatt debiteras när en bil passerar ut eller in i Stockholms innerstad samt på Essingeleden och från och med 1 januari 2020 gäller nya regler för tider och belopp, vilka dagar som är avgif...

arrow_forward
rr

Hyresrabatt

arrow_forward
rs

Byggkostnader

Definition Kostnader för att göra en ny-, till- eller ombyggnad av en byggnad. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Utgifter för att uppföra, bygga till eller bygga om en byggnad ska fördelas på olika tillgångar och dessa kostnadsförs olika snabbt. Delar av utgifterna kan vara byggnadsinventarier och s...

arrow_forward
Visar 3351 till 3360 av 5129 träffar.