Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Teckningslista

Definition Teckningslista är det dokument där aktietecknare undertecknar och binder sig för att betala för ett antal aktier vid en nyemission eller utgivning av andra värdepapper. Teckningslistan ska innehålla bolagsstämmans emissionsbeslut. Teckningslistan ska även innehålla bolagsordningen samt...

arrow_forward
rb

Teckningsrätt

Definition Teckningsrätt är en rätt för aktieägare att teckna en aktie, konvertibel eller teckningsoption med företrädesrätt. Teckningsrätter utfärdas endast vid Företrädesemission eftersom det är då existerande aktieägare har företrädesrätt att teckna de värdepapper som ges ut. Teckningsrätterna...

arrow_forward
rb

Tvångsinlösen

Definition Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare kan tvinga minoriteten att sälja sina aktier till majoritetsägaren, vilket uttrycks som att majoritetsaktieägaren har rätt att lösa in resterande aktier som han eller hon inte redan äger. Inlösen av aktier kan även ske genom att minorit...

arrow_forward
rb

Upplösning

arrow_forward
rb

Utdelningsbara medel

Definition Utdelningsbara medel är det värde som ett aktiebolag kan överföra till sina aktieägare genom vinstutdelning eller annan värdeöverföring. Förenklat kan sägas att utdelningsbara medel är bolagets redovisade fria egna kapital. Ibland används begreppet utdelningsbara vinstmedel, vilket foku...

arrow_forward
ra

Projektanställning

arrow_forward
ra

Prorogationsavtal

Definition Prorogationsavtal är avtal om att en tvist ska tas upp vid viss domstol. Ett sådant avtal möjliggör att i förväg bestämma behörig domstol vid en eventuell tvist. Mellan EU:s medlemsstater regleras villkoren för sådana avtals giltighet genom rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 dec...

arrow_forward
ra

Samarbetsproblem

Samarbetsproblem på en arbetsplats innebär negativa konsekvenser för arbetsmiljön och arbetets utförande. För att i största möjliga utsträckning undvika samarbetsproblem gäller det att ha en välorganiserad arbetsplats med tydliga arbetsinstruktioner. Det är viktigt att arbetsgivaren uppmärksammar e...

arrow_forward
ra

Sexuell läggning

arrow_forward
ra

Skyddskommitté

Det finns åtskilliga lagar som innehåller bestämmelser om medinflytande för de anställda. En sådan lag är arbetsmiljölagen, som innehåller regel om skyddsombud och skyddskommitté. Skyddsombud Av arbetsmiljölagen följer att det på arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, s...

arrow_forward
Visar 3341 till 3350 av 5043 träffar.