Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Varaktighet

arrow_forward
rs

Flytt av pensionsförsäkring

Definition En pensionsförsäkring kan flyttas genom att den försäkrade säger upp avtalet och överför kapitalet till en ny försäkringsgivare som uppfyller kravet på en pensionsförsäkring. Lagrum 58 kap. 17 § IL Kommentar Huruvida det är möjligt att flytta en pensionsförsäkring regleras i försäkr...

arrow_forward
rs

Bostadsrättsförening

Definition En form av ekonomisk förening som har som ändamål att upplåta lägenheter med tidsobegränsad bostadsrätt till dess medlemmar. Lagrum bostadsrättslagen lagen om ekonomiska föreningar Kommentar Beskattningen av både medlemmarna och föreningen skiljer sig beroende av om bostadsrättsföre...

arrow_forward
rs

Omfångsfrågan

Definition Avgör om en inkomst eller utgift är skattepliktig respektive avdragsgill. Lagrum 8 kap., 9 kap., 13 kap., 15 kap. och 16 kap. IL Kommentar För att kunna avgöra hur en viss händelse ska beskattas måste man dels ta ställning till omfångsfrågan och dels till periodiseringsfrågan. Omfång...

arrow_forward
rr

Plats för arkivering

arrow_forward
rr

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper är enligt K3 kapitel 10 de principer, grunder, sedvänjor och regler samt den praxis som ett företag tillämpar när den finansiella rapporten upprättas och utformas.

arrow_forward
rr

Minnesgåva

Se uppslagsordet Minnesgåva i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Skyddskläder

Definition Arbetskläder som används för att skydda mot mekaniska skador, frätande ämnen, nedsmutsning m.m. Lagrum 12 kap. 32 § IL Kommentar I förarbetena till lagstiftningen om skattefria arbetskläder (prop. 1987/88:52 s. 58-59) anges att skattefriheten även gäller skydds- och överdragskläder s...

arrow_forward
rs

Rättegångskostnader

arrow_forward
rr

Kontantfaktura

Kontantfaktura är ett vedertaget begrepp som av Skatteverket definieras som en faktura som ett företag upprättar och samtidigt tar kontant betalt för vid försäljningstillfället (se även prop. 2006/07:105 s. 105). En annan vanlig benämning är kontantnota. Kontantfakturans innehåll styr om företaget ...

arrow_forward
Visar 3341 till 3350 av 5129 träffar.