Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Inteckningar

arrow_forward
rr

Påföljande arbetsdag

Kontanta in- och utbetalningar ska enligt 5 kap. 2 § BFL som huvudregel bokföras senast påföljande arbetsdag. Med påföljande arbetsdag menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.1 den första dagen efter den dag affärshändelsen inträffade som arbete utförs i verksamheten. En butik som har söndagsstängt ska d...

arrow_forward
rr

Resevaluta

Resevaluta i utländska sedlar och mynt räknas till företagets kontanter om de inte klassificerats som reseförskott till anställda. Eftersom de utländska sedlarna och mynten bara utgör en annan form av kontanter, sker ingen bokföring om dessa betalas kontant. Efter hemkomsten bokförs de inköp som gj...

arrow_forward
rr

Restaurangverksamhet

Med restaurangverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser restaurang, pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök. Den som bedriver restaurangverksamhet är enligt 39 kap. 11 § SFL skyldig att föra en personalliggar...

arrow_forward
rr

Reparationsfond, inre

arrow_forward
rr

Primäravdrag

Ett primäravdrag är enligt 19 kap. 5 a § IL ett tvingande värdeminskningsavdrag på hyreshus på 12 % som fördelas med 2 % per år i 6 år. Företag som tillämpar K3 eller IFRS beräknar uppskjuten skatt på primäravdragsbeloppet i den mån detta ger upphov till en temporär skillnad. BFN skriver följande p...

arrow_forward
rr

Ingångsbalansräkning

En balansräkning per tidpunkt för övergång till K3.

arrow_forward
rs

Årsbokslut

Definition Består av en resultaträkning och en balansräkning som omfattar räkenskapsåret. Kommentar Är ett redovisningsbegrepp; årsbokslutet läggs till grund för beskattningen. Tänk på Det går inte att förändra beskattningen genom att lämna in ett ändrat bokslut.

arrow_forward
rs

Färddator

arrow_forward
rs

Fast pris

arrow_forward
Visar 3331 till 3340 av 5043 träffar.