Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Löneförmån

arrow_forward
rs

Marknadsnoterad

Definition Antingen handel på en reglerad marknad, eller kontinuerlig, allmän notering av marknadsmässig omsättning. Lagrum 48 kap. 5 § IL Kommentar Om ett värdepapper är marknadsnoterat eller inte avgörs genom att man tillämpar bestämmelsen i 48 kap. 5 § IL. Det är inte bara reglerade marknade...

arrow_forward
rr

Elcertifikat

Elcertifikat och kvotplikt infördes 2003 för att stimulera ökad produktion av elektrisk energi med förnybara energikällor. Sedan 2012 är elcertifikatsmarknaden gemensam med Norge. Förnybara energikällor är exempelvis vindkraft, biokraft, solenergi och vågenergi. Ett stoppdatum har beslutats för elc...

arrow_forward
rs

Negativ räntefördelning

arrow_forward
rm

Husvagnsparkering

arrow_forward
rs

Näringsbostadsrätt

Definition En andel i ett privatbostadsföretag som inte är en privatbostadsrätt. Lagrum 2 kap. 19 § IL Kommentar Om andelen inte är en privatbostad är den en näringsbostadsrätt. Om en juridisk person äger en andel i ett privatbostadsföretag är den alltid en näringsbostadsrätt. Ett innehav av ...

arrow_forward
rs

Pensionsstiftelse

Definition Är en av arbetsgivare bildad stiftelse vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till arbetstagares eller arbetstagares efterlevande. Lagrum 28 kap. 13 § IL Kommentar En pensionsstiftelse är knuten till en eller flera arbetsgivare. Pensionsstiftelsen förvaltar mede...

arrow_forward
rs

Förebyggande behandling

arrow_forward
rs

Hälsoundersökning

arrow_forward
rs

Skattekonsultation

Definition Konsulttjänst avseende skattefrågor. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Företagets utgifter för köpta tjänster avseende skattefrågor utgör avdragsgilla kostnader i företaget. Kostnader för deklarationshjälp och skatteprocesser är dock inte avdragsgilla. Deklaration Bokförda ej avdrags...

arrow_forward
Visar 3331 till 3340 av 5129 träffar.