Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Alternativregeln

arrow_forward
rr

Påsar

Löpande bokföring Utgifter för inköp av emballage i form av pappers- och plastpåsar (inklusive påsklämmor/påsförslutningar) bokförs som förbrukningsmateriel. Även sopsäckar bokförs vanligen som förbrukningsmateriel.

arrow_forward
rr

Bygglov

Bygglov är ett tillstånd från byggnadsnämnden eller motsvarande i kommunen att uppföra eller bygga till respektive bygga om en byggnad. Löpande bokföring Företagets utgifter för bygglov ska normalt läggas till anskaffningsvärdet för fastigheten/lokalen och därmed ingå i avskrivningsunderlaget. Nor...

arrow_forward
rr

Q-rapporter

I dagligt tal benämns ofta delårsrapporter för noterade företag Q1 (första kvartalet), Q2 (andra kvartalet), Q3 (tredje kvartalet) och Q4 (fjärde kvartalet). En annan vanlig, och kanske vanligare, benämning för Q4-rapporten är bokslutskommuniké.

arrow_forward
rr

Offentliga bidrag/stöd

Offentliga bidrag är enligt K3 punkt 24.2 stöd från EU, staten, kommuner och formellt fristående organ som bildats av dessa och som lämnas i form av överföringar av resurser till ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet. Löpand...

arrow_forward
§

Lag (2004:575) om europabolag

arrow_forward
rr

Absorption

En absorption innebär att ett företags tillgångar och skulder överförs till ett annat redan existerande företag. Efter det upplöses det överlåtande företaget utan något likvidationsförfarande. Se BFNAR 2020:5 Redovisning av fusion. Se uppslagsordet absorption i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.

arrow_forward
§

Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister

arrow_forward
§

Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

arrow_forward
§

Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

arrow_forward
Visar 321 till 330 av 5129 träffar.