Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Uppdrag till fast pris

Uppdrag till fast pris (fastprisuppdrag) är enligt K2 punkt 6.12 och K3 punkt 23.12 ett uppdrag som inte är ett uppdrag på löpande räkning eller, enligt K2, ett provisionsbaserat uppdrag. Enligt K2 punkt 6.11 och K3 punkt 23.26 finns även uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överensk...

arrow_forward
rr

Huvudregel, uppdrag till fast pris

arrow_forward
rs

Första förhöjd leasingavgift

Definition En del av leasingavgiften som betalas med ett större belopp när ett leasingavtal börjar löpa. Kommentar Vid leasing av t.ex. en bil är det mycket vanligt att man betalar en första förhöjd leasingavgift som en del av den totala leasingavgiften, s.k. framtung leasing. Den första förhöjda...

arrow_forward
rr

Balansräkning

arrow_forward
rr

Förvaltningsfastighet

En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas av en ägare eller en leasetagare enligt ett leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring, se K3 punkt 16.2 och IAS 40 punkt 5. Exempel på detta är bostadshyreshus som inte används i den egna rörelsen, eller mark som förvär...

arrow_forward
rl

Ersättning till efterlevande

Från arbetsmarknadsförsäkringarna utbetalas vid dödsfall ibland ersättning till efterlevande.

arrow_forward
rr

Utländsk filial

Begreppet kan avse två situationer. Antingen är det ett svenskt företag som startar en filial i annat land än Sverige, eller så är det ett utländskt företag som startar en filial i Sverige. En utländsk filial som ägs av ett svenskt företag ska som huvudregel löpande bokas in det svenska företagets...

arrow_forward
rr

Utlandsverksamhet

K3-regler En utlandsverksamhet är enligt K3 punkt 30.10 ett dotterföretag, intresseföretag, joint venture eller filial där rörelsen är registrerad i eller bedrivs i utlandet. K4-regler En utlandsverksamhet är enligt IAS 21 punkt 8 en enhet som är ett dotterföretag, ett intresseföretag, ett samarbe...

arrow_forward
rs

Försäkringsersättning

Definition Ersättning för stöld eller skada på egendom. Lagrum 8 kap. 22 § IL Kommentar Försäkringsersättning som avser skada eller liknande är skattepliktig om ersättningen avser tillgångar i näringsverksamheten eller på annat sätt avser en inkomst eller utgift i näringsverksamheten. För att...

arrow_forward
rb

Näringsverksamhet

Definition Näringsverksamhet är en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art, som är varaktig, självständig och av viss omfattning. En fysisk eller juridisk person som utövar näringsverksamhet kallas näringsidkare. Av bolagsformerna, bedrivs näringsverksamhet i aktiebolag, handelsbolag och...

arrow_forward
Visar 3281 till 3290 av 5043 träffar.