Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Fri frukost på hotell

arrow_forward
ra

Fullmakt

Definition Med en fullmakt ger fullmaktsgivaren en fullmäktig en rättslig möjlighet att handla gentemot en utomstående part, tredje man, för fullmaktsgivarens räkning med rättsligt bindande effekt för denne. En befullmäktigad person benämns ibland även ombud. En fullmakt kan vara skriftlig eller mu...

arrow_forward
rs

Fusion

Definition Ett företag går upp i ett annat företag och det ena företaget upplöses utan likvidation. Lagrum 37 kap. IL Kommentar I aktiebolagslagen regleras olika typer av fusion. Den vanligaste är när ett helägt dotterbolag fusioneras i sitt moderbolag. En fusion där ett eller flera företag går...

arrow_forward
rl

Funktionsnedsättning

En arbetsgivare som har en anställd eller anställer någon som har en funktionsnedsättning, kan få bidrag från Försäkringskassan för arbetshjälpmedel. De som arbetsgivaren kan söka bidrag för är: De som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att klara arbetet. De som har drabbats av en ...

arrow_forward
rl

GDPR, dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning, ofta kallad GDPR (General Data Protection Regulation), att gälla i Sverige och resten av EU. Syftet med den nya förordningen är att skapa enhetliga regler inom hela EU gällande skydd och hantering av personuppgifter. Tidigare var det personuppgif...

arrow_forward
rr

Gemensam verifikation - kontantförsäljning

Vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får enligt 5 kap. 6 § BFL inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation. Den gemensamma verifikationen får i sådana fall enligt lagtexten utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller...

arrow_forward
rr

Gemensam verifikation - allmänt

Löpande bokföring Likartade transaktioner får enligt 5 kap. 6 § BFL, där allmänna bestämmelser om verifikationer finns, dokumenteras med en gemensam verifikation. Enligt BFNAR 2013:6 punkt 6.1 utgörs sådana likartade affärshändelser av a) återkommande affärshändelser som av praktiska skäl sammanfö...

arrow_forward
rs

Gemensam ledning

arrow_forward
rl

Grundbelopp

Från arbetsmarknadsförsäkringarna betalas vid dödsfall ibland ut ersättning till efterlevande. Det kan vara grundbelopp och barnbelopp.

arrow_forward
rs

Gruppsjukförsäkring

arrow_forward
Visar 3271 till 3280 av 5043 träffar.