Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Skattetillägg

Definition En avgift som Skatteverket kan påföra vid oriktig uppgift eller vid skönsbeskattning. Lagrum 49 kap. SFL Kommentar - Skattetillägget beräknas på den skatt som har blivit fel/för låg på grund av den oriktiga uppgiften. Skattetillägg beräknas med en procentsats på den i beslutet ti...

arrow_forward
rr

Fakturakredit

arrow_forward
rm

E-faktura (elektronisk faktura)

Definition Enligt momslagen och EU:s mervärdesskattedirektiv avses med faktura ett dokument eller ett meddelande i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kapitlet i momslagen eller mervärdesskattedirektivet. En e-faktura enligt ett annat EU-lands momslag, om ...

arrow_forward
rr

Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter

Olika kontroll- och provningsanstalters avgifter i samband med kontroller, besiktning, provtagning och tester samt myndigheters stämpelavgifter kan bokföras på ett särskilt konto för kontroll-, provnings- och stämpelavgifter eller bokföras tillsammans med de utgifter som ärendet avser, t.ex. patent...

arrow_forward
rl

Minderåriga i arbetslivet

Barn och ungdomar ska skyddas i arbetslivet för att inte drabbas av olycksfall, belastningsskador, överansträngning m.m. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3 gäller allt arbete som minderåriga utför som anställda, i familjeföretag, som egen företagare och i utbildning. Den som inte fyllt 18 å...

arrow_forward
rb

Öppnande av bolagsstämma

Enligt mötespraxis bör ett möte öppnas, vilket innebär att någon person hälsar deltagarna välkomna och berättar för dem att den formella delen av mötet har inletts. Det kan exempelvis ske genom att mötesöppnaren säger ”Jag förklarar årsstämman i [XX AB] öppnad” och slår mötesklubban i bordet. En...

arrow_forward
rm

Verksamhetsregel

arrow_forward
rs

Oneröst fång

Definition Förvärv av äganderätten till egendom mot betalning eller annan motprestation. Kommentar Köp och byte är exempel på onerösa fång.

arrow_forward
rs

Sociala avgifter

Definition Avgifter som är till för att bekosta olika trygghetssystem för anställda. Kommentar En arbetsgivare är tvungen att betala olika avgifter för sina anställda. Vissa avgifter är beslutade enligt lag, lagstadgade socialavgifter. Andra avgifter ska betalas på grund av kollektivavtal eller a...

arrow_forward
rb

Begära bolagsstämma

Det är normalt sett styrelsen som initierar och kallar till bolagsstämma, men det finns några situationer där bolagsstämman kan initieras på andra sätt. Begäran hos BolagsverketOm inte Årsstämma eller annan Ordinarie bolagsstämma hålls inom föreskriven tid kan vissa berörda personer begära att...

arrow_forward
Visar 3251 till 3260 av 5129 träffar.