Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Beskattningsbar förvärvsinkomst

Definition Inkomst som ligger till grund för beskattningen. Lagrum 1 kap. 5 § IL Kommentar Det är bara fysiska personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst, juridiska personer har en beskattningsbar inkomst. I den beskattningsbara förvärvsinkomsten ingår både näringsverksamhet och inko...

arrow_forward
rs

Beroende representant

Definition En person som genom fullmakt förhandlar fram och binder ett företag i avtal med kunder. Lagrum 2 kap. 29 § IL Kommentar Om det finns en person som genom fullmakt regelmässigt träffar avtal med kunder kommer det företag som denne representerar få ett fast driftställe i Sverige.

arrow_forward
rs

Bestämmande inflytande

Definition Ett företag som är moderföretag till ett dotterföretag anses ha bestämmande inflytande över dotterföretaget. Lagrum 40 kap. 5 § IL Kommentar I bestämmelserna om underskott används begreppet bestämmande inflytande för att avgöra om det skett en ägarförändring. Om ett nytt företag får...

arrow_forward
rs

Bilreparationer

arrow_forward
rs

Bolagsbildningskostnader

arrow_forward
rs

Bostadsrätt

Definition Andel i ett privatbostadsföretag. Lagrum 2 kap. 18 § IL Kommentar Om bostadsrätten till övervägande del används för ägarens eller närståendes permanent- eller fritidsboende är det en privatbostadsrätt. För att avgöra om det är en privatbostadsrätt gör man samma bedömning som när man ...

arrow_forward
rs

Butiksinredning

arrow_forward
rs

Realisationsvinst/Realisationsförlust

arrow_forward
rr

Bygglov

Bygglov är ett tillstånd från byggnadsnämnden eller motsvarande i kommunen att uppföra eller bygga till respektive bygga om en byggnad. Löpande bokföring Företagets utgifter för bygglov ska normalt läggas till anskaffningsvärdet för fastigheten/lokalen och därmed ingå i avskrivningsunderlaget. Nor...

arrow_forward
rb

Försäljning av egna aktier

arrow_forward
Visar 3251 till 3260 av 5043 träffar.