Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Indirekta kostnader

Definition Kostnader som inte direkt kan hänföras till en viss produkt eller order. Kommentar Indirekta kostnader är kostnader som inte direkt kan hänföras till en produkt men som ändå ska ingå i tillverkningskostnaden. Exempel på indirekta kostnader är - kostnader för reparation, underhåll ...

arrow_forward
ra

Företagsledare

Arbetstagare som har en företagsledande eller därmed jämförbar ställning undantas från anställningsskyddslagens tillämpningsområde (1 § andra stycket lagen om anställningsskydd). Bedömningen av vem som har en sådan ställning ska göras med hänsyn tagen till både arbetstagarens arbetsuppgifter och an...

arrow_forward
ra

Internrekrytering

Definition Internrekrytering innebär anställning av redan befintlig personal till ny tjänst. Att internrekrytera kan vara ett bra sätt att få rätt person på rätt plats. Genom att välja någon som redan är anställd inom bolaget till en viss tjänst, vet arbetsgivaren att denna person uppfyller de kra...

arrow_forward
rl

Personalhandbok

När man startar ett företag är det vanligt att man är ensam eller ett par delägare. Det dröjer kanske innan man anställer personal. Så länge man är ensam eller bara ett par stycken kommer man i allmänhet överens med ett handslag om löner, arbetstider och andra villkor. Om företaget går bra kanske...

arrow_forward
rr

Yttre fond

arrow_forward
rr

Konkurskostnader

Se sökordet Konkurskostnader i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rr

Fastighetslån

Enligt allmänt språkbruk är detta ett lån som säkerställts genom en fastighetsinteckning. Fastighetslån redovisas normalt i posten Skulder till kreditinstitut. Löpande bokföring Den långfristiga delen av ett inteckningslån kan bokföras på konto 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut. ...

arrow_forward
rr

Dagskassa

Dagskassa är en vanlig benämning på en dags försäljning som registrerats i ett kassaregister. Betalning har då mottagits i form av kontanter, kreditkort, presentkort, swish och liknande.

arrow_forward
rs

Fordonsskatt

arrow_forward
rb

Valberedning

Definition Valberedning är ett organ skapat av bolagsstämman för att bereda frågor om val och ersättning av bolagets funktionärer. Valberedning i aktiebolag är inte ett lagkrav, men är normen i börsbolag och föreskrivs av svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens syfte är att skapa förtroende...

arrow_forward
Visar 3241 till 3250 av 5129 träffar.