Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Registerutdrag

Vid olika tillfällen kan en arbetsgivare behöva inhämta registerutdrag från Försäkringskassan. Behovet av ett registerutdrag kan finnas för att räkna ut semesterlönegrundande tid vid t.ex. föräldraledighet. Endast de dagar där föräldrapenning betalas ut är semestergrundande upp till 120 dagar per...

arrow_forward
rl

Repetitionsövning

I samband med tjänstgöring inom totalförsvaret har en anställd rätt till ledighet. Som tjänstgöring inom totalförsvaret räknas bl.a. repetitionstjänstgöring och civilförsvarsövning. Den anställde blir inkallad till tjänstgöring och tjänstgöringen är tvingande. Lag Ledigheten regleras i lag (1994:...

arrow_forward
rl

Sammanfallande intjänande- och semesterår

Under senare år har det blivit vanligt att man tillämpar sammanfallande intjänande- och semesterår. Detta innebär att den anställde kan ta ut betald semester samma år som den tjänas in. Den 1 januari läggs så många dagar ut som motsvarar semesterrätten. Dagarna är betalda men har ännu inte tjänat...

arrow_forward
rl

Semesterkvot

En anställd som arbetar intermittent deltid har också rätt till fem veckor eller 25 dagar semesterledighet enligt semesterlagen.

arrow_forward
rl

Sjukanmälan

Lag Enligt lag (1991:1047) om sjuklön ska arbetsgivaren betala sjuklön för de första två veckorna av en sjukperiod. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala sjuklön för tid före sjukanmälan. Därför är det viktigt att regler för sjukanmälan till företaget finns upprättade. Till vem ska den anställ...

arrow_forward
rl

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Vi talar ofta om att vi får 80 % av vår inkomst när vi är sjuka. Idag stämmer det inte alltid överens med verkligheten. Under de första 14 dagarna av en sjukperiod betalar arbetsgivaren 80 % av lönen, oavsett hur hög den är. Så under den tiden stämmer talesättet. När 14 sjukdagar har gått ändrar ...

arrow_forward
rl

Skattefritt traktamente

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa. Det kan t.ex. vara kostnader för logi, kost, telefonsamtal m.m. Med tjänsteresa menas att arbetsgivaren beordrat den anställde att utföra arbete på annan ort, än där den anställde har sitt tjänsteställ...

arrow_forward
rl

Skattekonto

Alla fysiska eller juridiska personer som är skyldiga att betala någon form av skatter eller avgifter har ett skattekonto. På skattekontot registreras företagets inbetalningar i form av arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. Här redovisas också inbetald F-skatt. Varje månad då någon tra...

arrow_forward
rl

Skolungdom och studerande

Arbetsgivare ska göra ett preliminärskatteavdrag när lön betalas ut till en anställd. Skolungdomar eller studerande som jobbar under exv. lov och ledigheter kan dock slippa skatteavdrag helt och hållet under förutsättning att inkomsten inte överstiger 20 007 kronor (2020). Den studerande måste vara...

arrow_forward
rl

Skyddskommitté

Arbetsmiljölagen (1977:1160) föreskriver att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

arrow_forward
Visar 3241 till 3250 av 5043 träffar.