Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Förordningar och föreskrifter

Vissa regler kan beslutas av regeringen, de kallas förordningar. Vanligt förekommande är att förordningar preciserar det som står i lagarna, även om förordningar är underställda lagarna. För ännu mer detaljerade regler finns föreskrifter som utges av myndigheter. Föreskrifter innehåller således mer...

arrow_forward
rl

Svenskundervisning

Lag En anställd som kommit till Sverige har rätt till ledighet för svenskundervisning. Ledigheten regleras i lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare. Utbildningen i svenska för invandrare, SFI, bedrivs i kommunens regi. Studierna kan bedrivas både på heltid oc...

arrow_forward
rr

Hushållspapper, toapapper

Löpande bokföring Företagets utgifter för hushållspapper, toapapper, pappershanddukar, pappersmuggar, servetter etc. utgör normalt förbrukningsmateriel, men företag som anser dessa utgifter utgöra personalkostnader kan i stället debitera konto 7699 Övriga personalkostnader.

arrow_forward
rs

Räntefria/Räntebilliga lån

arrow_forward
rl

Förhöjt skatteavdrag

Om den anställde inte lämnar in en A-skattsedel trots att arbetsgivaren efterfrågat den, är arbetsgivaren skyldig att göra ett s.k. förhöjt skatteavdrag från den anställdes lön. Förhöjt skatteavdrag innebär att skatt beräknas efter den tabell som gäller för företaget plus 10 %.

arrow_forward
rr

Kassaflöden

Kassaflöden enligt K3 punkt 7.3 och K2 punkt 21.4 är in- och utflöden av likvida medel.

arrow_forward
rr

Telefon och telekommunikation

Kostnader för tele- och datakommunikation omfattar både de rörliga markeringarna för t.ex. telefon- och mobiltelefonsamtal men även inträdes-, abonnemangs- och nyttjandeavgifter för bl.a. telefonväxel, telefon, telefax, digitalbox, dataöverföringar, internetanslutning och allmänt datanät samt hyra ...

arrow_forward
rr

Tilläggsupplysningar

I och med uppdateringen av ÅRL som infördes från räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2015 ändrades begreppet för extra upplysningar utöver det som finns i räkningarna från tilläggsupplysningar till noter.

arrow_forward
rr

Tillstånds- och tillsynsavgifter

För servering av alkohol, glass, vid försäljning på torg och uteserveringar, vid ansökan om bygglov etc. behövs särskilda tillstånd av olika myndigheter som t.ex. polis- och hälsovårdsmyndigheter, länsstyrelser och kommunala myndigheter. I samband med myndigheters kontroll över företagets tillämpni...

arrow_forward
rr

Tillbyggnad

Kostnaderna för en tillbyggnad ska läggas till anskaffningsvärdet för byggnaden. Om ägaren själv uppfört eller låtit uppföra tillbyggnaden utgörs tillbyggnadens anskaffningsvärde av de verkliga produktionskostnaderna för uppförandet. Avskrivningstiden räknas från när tillbyggnaden är färdigställd. ...

arrow_forward
Visar 3211 till 3220 av 5043 träffar.