Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Skogskonto

arrow_forward
rl

Årsredovisning

Lag I årsredovisningslag (1995:1554) finns regler för vilka företag som ska lämna årsredovisning. En årsredovisning ska bestå av balansräkning resultaträkning noter förvaltningsberättelse Om företaget har anställda som under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200 ...

arrow_forward
rs

Dröjsmålsavgift

arrow_forward
rb

Fusionsvederlag

Definition Fusionsvederlag är den ersättning som det övertagande bolaget betalar till aktieägarna i överlåtande bolag vid en Fusion av aktiebolag. Fusionsvederlaget kan vara kontanter eller aktier i övertagande bolag. Om ersättningen innehåller en andel pengar måste ändå minst hälften av ersättn...

arrow_forward
rs

Nattraktamente

Definition Ersättning som kan betalas ut skattefritt när den som är på tjänsteresa själv ordnar med logi.

arrow_forward
rr

Lokalkostnader

Företagets löpande utgifter för lokalkostnader särredovisas beroende på om de avser hyrda lokaler eller om de avser företagets egen fastighet.

arrow_forward
rm

Öppet yrkande

arrow_forward
rr

Överlåtelseavgift

Enligt 7 kap. 14 § BRL ska en medlem betala en överlåtelseavgift till bostadsrättsföreningen om det anges i stadgarna. Av stadgarna ska det också framgå hur avgiften ska beräknas. Enligt 9 kap. 5 § BRL ska en bostadsrättsförenings stadgar innehålla dels om överlåtelseavgift kan tas ut, dels grunden...

arrow_forward
rl

Vård av närstående

Den som vårdar en svårt sjuk närstående kan få närståendepenning ifrån Försäkringskassan. Som närstående räknas anhöriga, men också någon man har en nära relation till exempel en god vän. Med vård menas att vara tillsammans med den sjuke. Den sjuke kan vårdas på sjukhus eller i hemmet. Den närståe...

arrow_forward
rm

Vidareuthyrning

arrow_forward
Visar 3201 till 3210 av 5129 träffar.