Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Handel med värdepapper

arrow_forward
rs

Ränteskillnadsersättning

Definition Ersättning som betalas till en långivare när man löser in lån i förtid.

arrow_forward
rs

Likabehandlingsprincipen

Definition Jämförbara situationer får inte behandlas olika, om det inte finns sakliga skäl för särbehandling. Kommentar Likabehandlingsprincipen finns både inom EU-rätten och olika nationella lagstiftningar. Inom EU-rätten finns principen i olika förordningar, vilket innebär att principen får dir...

arrow_forward
rs

Bruttolöneavdrag

Definition En frivillig minskning av bruttolönen för att få någon annan förmån. Kommentar Bruttolöneavdrag används vanligtvis vid s.k. löneväxling. Det innebär att den anställde frivilligt avstår en del av sin bruttolön för att erhålla någon annan förmån i stället. Bokföring Bruttolöneavdrag be...

arrow_forward
rs

Likvida medel

Definition Kontanter, värdepapper och liknande tillgångar som snabbt kan omsättas i kontanter. Lagrum 25 a kap. 14-16 §§ och 49 a kap. 7-10 §§ IL Kommentar Likvida tillgångar går ofta snabbt att omsätta till kontanter. Ofta finns det ett behov av en viss likviditet för att hantera betalningar u...

arrow_forward
rm

Redovisningsmetod

arrow_forward
rs

Upplåtelse av nyttjanderätt

arrow_forward
rs

Tjänstepension

Definition Den pension som en anställd genom avtal med sin arbetsgivare har rätt till när den anställde uppnår en viss ålder. Lagrum 28 kap. och 58 kap. IL

arrow_forward
rs

Transaktionsförsäkring

arrow_forward
rs

Egenproducerade rättigheter

Definition Immateriell rättighet som upparbetats internt i företaget. Lagrum 14 kap. 2 § och 18 kap. 1 § IL Kommentar Egenproducerade rättigheter benämns också egenupparbetade immateriella tillgångar. Bestämmelserna om inventarier gäller rättigheter som förvärvats från någon annan. Av det följe...

arrow_forward
Visar 3191 till 3200 av 5129 träffar.