Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Fredspliktsinvändning

Stridsåtgärder kan vara lovliga eller olovliga. Enligt en av våra grundlagar, regeringsformen, är utgångspunkten att det är tillåtet att vidta fackliga stridsåtgärder. Begränsningar av denna rätt får bara ske i lag eller avtal. Finns en sådan begränsning, dvs. det är förbjudet att vidta stridsåtgä...

arrow_forward
rr

Alternativregel, uppdrag till fast pris

arrow_forward
§

Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

arrow_forward
§

Lag (2004:629) om trängselskatt

arrow_forward
§

Lag (2014:836) om näringsförbud

arrow_forward
rm

Avdragsförbud

Beskattning För att någon ska ha rätt att få dra av moms eller få moms återbetald krävs avdragsrätt (8 kap. momslagen) eller rätt till återbetalning av moms (10 kap. momslagen). Båda begreppen syftar till samma sak dvs. att få göra avdrag för ingående moms och att momsen därför inte ska vara en kos...

arrow_forward
§

Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

arrow_forward
rr

Försäljning

Ett företags försäljningsinkomster kan avse både försäljning av varor och tjänster, försäljning av tillgångar och försäljning av verksamheten. Försäljning av varor och tjänster i företagets normala verksamhet redovisas i posten Nettoomsättning i resultaträkningen. Löpande bokföring Intäkter som in...

arrow_forward
ra

Arbetsvägran

Definition Att motsätta sig arbetsuppgifter eller att inte utföra dem kan vara exempel på arbetsvägran från arbetstagarens sida. Arbetsvägran, ordervägran eller vägran att rätta sig efter givna instruktioner kan vara grund för uppsägning om det visar på en allmän inställning hos arbetstagaren att i...

arrow_forward
§

Föräldraledighetslag (1995:584)

arrow_forward
Visar 311 till 320 av 5129 träffar.