Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Egenanställning

Definition Sysselsättningsform som är ett mellanting mellan att vara anställd och att driva egen verksamhet. Kommentar En egenanställning innebär att man tar anställning i ett egenanställningsföretag (kallas även plattformsföretag eller faktureringsföretag). Den egenanställde skaffar sedan själv...

arrow_forward
rs

Fri logi vid tjänsteresa

arrow_forward
rs

Fållade kapitalförluster

Definition Kapitalförluster på delägarrätter får bara dras av mot vinster på delägarrätter. Lagrum 48 kap. 26 § IL Kommentar Den så kallade aktiefållan är en begränsning som innebär att kapitalförluster som inte kan kvittas mot vinster på delägarrätter sparas utan tidsbegränsning. Aktiefållade ...

arrow_forward
rs

Futureskontrakt

arrow_forward
rs

Lagstadgade socialavgifter

Definition Avgifter som utgår enligt lag och är till för att finansiera socialförsäkringar som till exempel sjukförsäkring. Kommentar För att skilja mellan avgifter som utgår enligt lag och avgifter som utgår enligt olika avtal på arbetsmarknaden brukar man använda begreppet lagstadgade socialavg...

arrow_forward
rs

Begränsat skattskyldig

Definition Fysisk eller juridisk person som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige. Lagrum 3 kap. 17-20 §§ och 6 kap. 7-13 §§ IL Kommentar Alla fysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige är begränsat skattskyldiga. Det finns en del personer som är bosatta i Sverige, men ...

arrow_forward
rs

Deklarationsskyldighet

Definition Lagstadgad skyldighet att lämna olika fastställda formulär för att det ska kunna fattas beslut om beskattning. Lagrum 30 kap. SFL Kommentar Det finns ett antal olika fastställda formulär som olika skattesubjekt är skyldiga att lämna in. Skatteverket tar fram deklarationsblanketter fö...

arrow_forward
rr

Föreningsförvaltning

En samfällighet som förvaltas av en särskilt bildad samfällighetsförening (se 4 § lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter).

arrow_forward
rs

Återföring av uppskovsbelopp

arrow_forward
rr

Värdeminskning

arrow_forward
Visar 3181 till 3190 av 5129 träffar.