Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Eget kapital i enskild firma

Det krävs inget särskilt minimibelopp för att starta en enskild firma (enskild näringsverksamhet). Löpande bokföring Konton för kontering av transaktioner inom eget kapital återfinns i kontogruppen 2010 Eget kapital, delägare 1. K1-regler Den enskilda firmans eget kapital utgörs av skillnaden me...

arrow_forward
rm

Enfunktionsvoucher

arrow_forward
rr

Projekteringskostnader

Begreppet projekteringskostnader finns inte inom redovisningen utan är enbart ett skattemässigt begrepp, se uppslagsordet Projekteringskostnader i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Kommunal fastighetsavgift

Definition Avgift som betalas för fastigheter med taxeringsenhet som är småhus, hyreshus eller ägarlägenheter. Lagrum lagen om kommunal fastighetsavgift Kommentar För ett småhus betalar man beskattningsåret 2022 maximalt 8 874 kronor per år (maximalt 8 524 kronor för beskattningsåret 2021). Om ...

arrow_forward
rs

Kommanditbolag

arrow_forward
rs

Slutligt underskottsavdrag

Definition Avdrag för kvarvarande underskott när en enskild näringsverksamhet avslutas. Lagrum 42 kap. 34 § IL Kommentar Om det finns ett kvarstående underskott när en enskild näringsverksamhet avslutas får man avdrag med 70 % av underskottet i inkomstslaget kapital. Avdraget ska göras beskattn...

arrow_forward
rr

Färdigställandemetoden

Färdigställandemetoden är ett annat namn för uppdrag till fast pris enligt alternativregeln, dvs. där nedlagda utgifter balanseras som pågående arbeten för annans räkning och intäktsredovisning sker när arbetet är slutfört.

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, uppskrivning

Bokslut Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det redovisade värdet får, enligt 4 kap. 6 § ÅRL, skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används...

arrow_forward
rl

Bruten avräkningsperiod

Avräkning av frånvaro och tillägg vid löneberedning sker vanligen per kalendermånad. Ibland använder dock vissa företag s.k. bruten avräkningsperiod.

arrow_forward
rs

Skogsbruk

Definition Skogsbruk innebär att den skattskyldige nyttjar skogen på sin egen eller på en arrenderad lantbruksenhet. Lagrum 21 kap. 22 § IL Kommentar Som skogsbruk räknas även avverkning av skog pga. en förbehållen avverkningsrätt samt avyttring av en sådan avverkningsrätt. Upplåtelse av nytt...

arrow_forward
Visar 3171 till 3180 av 5129 träffar.