Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Butiksinredning

Löpande bokföring Inredning och inventarier i butiker och varuhus, vilka inte omsätts i verksamheten, räknas normalt till butikens/varuhusets inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Utgiften för inköpet aktiveras och belastar resultaträkningen enligt ÅRL genom årliga avskrivningar, avskrivni...

arrow_forward
rl

Byggbranschen

De som driver företag inom bl.a. bygg- och frisörbranschen måste föra anteckningar i en speciell liggare.

arrow_forward
rs

Butiksinredning

arrow_forward
rb

Byte av aktiebolagskategori

Ett aktiebolag kan byta mellan de två kategorierna privat och publikt aktiebolag. Skillnaderna mellan bolagskategorierna finns beskrivna i Publika aktiebolag. Bytet sker genom att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen, varefter beslutet och den nya bolagsordningen registreras hos Bol...

arrow_forward
rb

Central värdepappersförvarare

arrow_forward
rr

CFD-kontrakt

CFD, Contracts For Difference, liknar ett terminskontrakt (terminer/terminskontrakt). Jämfört med ett ”vanligt” terminskontrakt är inte ett CFD-kontrakt tidsbestämt. Kontraktet avslutas först när den underliggande egendomen (t.ex. aktier, aktieindex, räntebärande papper, valutor och råvaror) upphör...

arrow_forward
rl

Datorutrustning

Arbetsgivare kan till den anställde låna ut en datorutrustning (dator, bildskärm, tangentbord, modem, skrivare m.m.). Arbetsgivaren kan ta betalt för förmånen genom bruttolöneavdrag.

arrow_forward
rl

Deklarationsdag

Den som är avgiftsskyldig för arbetsgivaravgifter ska redovisa dessa i en arbetsgivardeklaration.

arrow_forward
rs

Deklaration

arrow_forward
rl

Deltidsarbete

När en deltidsanställd arbetar utöver sitt arbetstidsmått kallas detta mertid.

arrow_forward
Visar 3161 till 3170 av 5043 träffar.