Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Olovlig utdelning

Definition En utdelning som står i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen. Kommentar Även om en utdelning är olovlig ska den behandlas som en vanlig aktieutdelning när det gäller beskattningen.

arrow_forward
rs

Oäkta bostadsföretag

Definition En ekonomisk förening eller ett aktiebolag som inte uppfyller kraven på att vara ett privatbostadsföretag. Lagrum 2 kap. 17 § IL Kommentar I avsnittet för privatbostadsföretag finns beskrivet hur man avgör om en ekonomisk förening eller ett aktiebolag är ett privatbostadsföretag. D...

arrow_forward
rs

Periodisering av engångsbelopp

Definition Fördelning av en erhållen ersättning över tid för nyttjanderätt av en tillgång. Lagrum 14 kap. 2 och 4 §§ IL Kommentar Det finns inga särskilda skatteregler som styr när ett engångsbelopp ska tas upp. Det innebär att räkenskaperna ska följas även vid beskattningen om den periodiserin...

arrow_forward
rs

Personalrepresentation

arrow_forward
rs

Premieåterbäring

Definition Återbäring från försäkringsgivare på grund av överkonsolidering. Kommentar HFD har slagit fast att återbäring av överskott från försäkringsrörelsen avseende pensionsförsäkringar inte ska reducera underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader. Detsamma gäller återbäring som k...

arrow_forward
rs

Realränteobligationer

Definition Räntebärande värdepapper som är skyddat mot inflation. Lagrum 48 kap. 3 § IL Kommentar Realränteobligationer emitteras till underkurs. Under löptiden betalas ingen ränta ut löpande. På slutdagen återbetalas det nominella beloppet med tillägg av ett belopp motsvarande inflationen unde...

arrow_forward
rs

Realtillgångar

arrow_forward
rs

Reducering för kostförmån

arrow_forward
rs

Regionalt företagsstöd

arrow_forward
rs

Reglerad marknad

Definition Begreppet definieras inte i svensk lagstiftning. Kommentar I Sverige finns två börser som drivs som reglerade marknader: Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity (Nordic Growth Market). Aktietorget och First North m.fl. är inte reglerade marknader. Företag som är noterade på dessa handelsp...

arrow_forward
Visar 3151 till 3160 av 5043 träffar.