Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Fastställande årsbokslut

Begreppet används inte i BFL eller i K ÅB men bör innebära att årsbokslutet ska anses vara fastställt när exempelvis ett årsmöte i en ideell förening godkänner årsbokslutet.

arrow_forward
rb

Finansiella instrument

arrow_forward
rb

Fullmaktsröstning

En aktieägare som inte kan närvara på bolagsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt genom Ombudpå bolagsstämma med en Röstningsfullmakt.

arrow_forward
rr

K4-företag

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen och RFR 2 i juridisk person, oavsett om det är frivilligt för att moderföretaget är noterat på en reglerad marknad eller frivilligt, kan ibland benämnas K4-företag.

arrow_forward
rl

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik

Statistiska Centralbyrån, (SCB), genomför kontinuerligt en undersökning av antalet anställda inom den privata sektorn av arbetsmarknaden. Ungefär 19 400 arbetsställen tas fram och ingår i undersökningen. Regeringen har gett Statistiska Centralbyrån i uppdrag att till Försäkringskassan samla in up...

arrow_forward
rl

Livsarbetstid - arbetstidskonto

Det finns olika lösningar på arbetstidsförkortningar inom olika avtalsområden. För tjänstemän slöts ett avtal om arbetstidskonto för tjänstemän 2001.

arrow_forward
rr

Omställningsstöd

Löpande bokföring De månader som stödet söks för är stängda i bokföringen vid ansökningstillfället, exempelvis stödet för maj 2020 som får sökas fram till 30 november 2020. Stödet ska därför aldrig bokföra i dessa perioder längre, dels för att perioderna är stängda, dels för att villkoren för att f...

arrow_forward
rr

Samfällighetsförening, eget kapital

arrow_forward
rl

Smittbärarpenning

arrow_forward
rl

Stående jämkning

arrow_forward
Visar 3151 till 3160 av 5129 träffar.