Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Privatbostad

En anställd som hyr ut ett rum i sin privatbostad, villa eller lägenhet, till arbetsgivaren för att använda som kontor, kan få hyresersättning från arbetsgivaren.

arrow_forward
rl

Skogshuggare

Inom vissa yrkesgrupper kan den anställde ha kostnader för arbetets utförande. Kostnader för vilka arbetsgivaren betalar kostnadsersättning.

arrow_forward
rm

Skälig grund

arrow_forward
rl

Belöningsresa

Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns regler för konferens- och studieresor. Hur resan benämns har ingen betydelse när det gäller beskattningen för de anställda. Det är resans innehåll som avgör om de anställda ska beskattas eller inte. I stället för kontant ersättning kan en arbetsgivare belön...

arrow_forward
rl

Byggbranschen

De som driver företag inom bl.a. bygg- och frisörbranschen måste föra anteckningar i en speciell liggare.

arrow_forward
rl

Halvmånadslön

Den grundläggande principen är att preliminärskatt ska betalas under inkomståret med ett belopp som, så nära som möjligt, motsvarar den slutliga skatten under året. Den som har anställning har vanligen A-skatt. Den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag. Skatteavdrag gö...

arrow_forward
rr

Löneutmätning

Om en anställd dömts att betala en skuld, t.ex. avseende skatt, underhåll eller böter, kan fordringsägaren begära utmätning i lön, s.k. löneutmätning. Löneutmätning kan även ske under konkurs. Om en gäldenärs lön tas i anspråk under en konkurs ska löneutmätningen ske genom KFMs försorg. Utmätning ...

arrow_forward
rs

Omfångsfrågan

Definition Avgör om en inkomst eller utgift är skattepliktig respektive avdragsgill. Lagrum 8 kap., 9 kap., 13 kap., 15 kap. och 16 kap. IL Kommentar För att kunna avgöra hur en viss händelse ska beskattas måste man dels ta ställning till omfångsfrågan och dels till periodiseringsfrågan. Omfång...

arrow_forward
rl

Prisbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp, ett förhöjt prisbasbelopp och ett inkomstbasbelopp. De olika basbeloppen speglar till viss del kostnadsläget i landet och styr beräkning av grundavdrag, högsta sjukpenninggrundande inkomst och högsta pensionsgrundande inkomst m.m. PrisbasbeloppUn...

arrow_forward
rl

Sjukförsäkran

Lag När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047) om sjuklön. Den anställde ska anmäla sjukfrånvaro direkt till arbetsgivaren den första sjukdagen. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala sjuklön för ti...

arrow_forward
Visar 3131 till 3140 av 5043 träffar.