Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Existensminimum

Har arbetsgivaren en fordran på arbetstagaren kan denna fordran under vissa förutsättningar kvittas mot arbetstagarens lönefordran. Kvittning Frivillig kvittning, dvs. med arbetstagarens medgivande, är alltid tillåten. Möjligheterna till tvungen kvittning är däremot begränsade. En inskränkning är...

arrow_forward
rr

Livsmedel

Löpande bokföring Företagets utgifter för smör, bröd, kakor, pålägg, mjölk, kaffe, te och andra livsmedel avseende de anställda räknas till företagets personalkostnader och kan normalt debiteras konto 7699 Övriga personalkostnader (BAS 2022). Om livsmedel utgör en direkt kostnad bokförs kostnaden n...

arrow_forward
rr

Vykort

Företagets utgifter för julkort, vykort etc. - och frimärken (porto) till dessa - är avdragsgilla i näringsverksamheten om de är avsedda för kunder och andra affärsförbindelser. Korten bokförs lämpligen som kontorskostnader, kontorsmateriel och trycksaker. Julkort och vykort till vänner och bekanta...

arrow_forward
rs

Marköverföring

Definition Äganderätten till mark ändras genom någon typ av fastighetsbildningsåtgärd. Lagrum 45 kap. 5 § IL Kommentar En fastighet består av mark och de fastighetstillbehör som tillhör fastigheten. Äganderätten till fastigheten kan föras över med ett benefikt fång, till exempel gåva, eller ett...

arrow_forward
rs

Varufordringar

Definition Fordringar för sålda varor eller utfört arbete m.m. Lagrum 14 kap. 2 § IL Kommentar Varufordringar ska redovisas enligt bokföringsmässiga grunder vilket innebär att de ska tas upp som inkomst det år då de uppkommer. Detta sker vanligen när en vara levererats eller när ett arbete har ...

arrow_forward
rl

Blombukett

Lag Enklare förmåner av mindre värde kan undantas från huvudregeln att allt som arbetsgivaren tillhandahåller är skattepliktig förmån. Man brukar benämna de här förmånerna, personalvårdsförmåner. Av namnet förstås att de främst är till för att höja trivseln på arbetsplatsen. Regler för personalvård...

arrow_forward
rb

Likvidation

Definition Likvidation är en upplösning av ett aktiebolag som innebär att bolagets tillgångar säljs om det behövs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas till aktieägarna. Förfarandet sköts av en Likvidator som utses av Bolagsverket. En likvidation av ett aktiebolag kan uppkomma på f...

arrow_forward
rl

Minnesgåva

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Arbetsgivaren kan till en anställd ge en minnesgåva vid högtidsdagar. När den anställde fyller t.ex. 50 eller 60 år ...

arrow_forward
rl

Semesterresa

I stället för kontant ersättning kan arbetsgivaren belöna en anställd, som utflrt ett gott arbete med t.ex. en semesterresa.

arrow_forward
rs

Inbetalda insatser i ekonomisk förening

arrow_forward
Visar 3101 till 3110 av 5129 träffar.