Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Marköverföring

Definition Äganderätten till mark ändras genom någon typ av fastighetsbildningsåtgärd. Lagrum 45 kap. 5 § IL Kommentar En fastighet består av mark och de fastighetstillbehör som tillhör fastigheten. Äganderätten till fastigheten kan föras över med ett benefikt fång, till exempel gåva, eller ett...

arrow_forward
rs

Expansionsfond

Definition Avsättning för att möjliggöra expansion av en näringsverksamhet med lågbeskattade medel. Lagrum 34 kap. IL Kommentar Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag beskattas för verksamhetens resultat, inklusive avkastningen på satsat kapital, i inkomstsla...

arrow_forward
rs

Varufordringar

Definition Fordringar för sålda varor eller utfört arbete m.m. Lagrum 14 kap. 2 § IL Kommentar Varufordringar ska redovisas enligt bokföringsmässiga grunder vilket innebär att de ska tas upp som inkomst det år då de uppkommer. Detta sker vanligen när en vara levererats eller när ett arbete har ...

arrow_forward
rl

Blombukett

Lag Enklare förmåner av mindre värde kan undantas från huvudregeln att allt som arbetsgivaren tillhandahåller är skattepliktig förmån. Man brukar benämna de här förmånerna, personalvårdsförmåner. Av namnet förstås att de främst är till för att höja trivseln på arbetsplatsen. Regler för personalvård...

arrow_forward
rb

Likvidation

Definition Likvidation är en upplösning av ett aktiebolag som innebär att bolagets tillgångar säljs om det behövs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas till aktieägarna. Förfarandet sköts av en Likvidator som utses av Bolagsverket. En likvidation av ett aktiebolag kan uppkomma på f...

arrow_forward
rl

Minnesgåva

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Arbetsgivaren kan till en anställd ge en minnesgåva vid högtidsdagar. När den anställde fyller t.ex. 50 eller 60 år ...

arrow_forward
rl

Semesterresa

I stället för kontant ersättning kan arbetsgivaren belöna en anställd, som utflrt ett gott arbete med t.ex. en semesterresa.

arrow_forward
rs

Inbetalda insatser i ekonomisk förening

arrow_forward
rs

Vindkraftverk

Definition Anläggning, fast anbringad på mark, som producerar el med hjälp av vinden. Lagrum 19 kap. 21 § IL Kommentar Ett vindkraftverk är en fristående konstruktion placerad direkt på marken. Även om det inte finns någon byggnad på fastigheten klassificeras ett vindkraftverk som byggnadsinven...

arrow_forward
rr

Hushållspapper, toapapper

Löpande bokföring Företagets utgifter för hushållspapper, toapapper, pappershanddukar, pappersmuggar, servetter etc. utgör normalt förbrukningsmateriel, men företag som anser dessa utgifter utgöra personalkostnader kan i stället debitera konto 7699 Övriga personalkostnader.

arrow_forward
Visar 3091 till 3100 av 5129 träffar.