Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Miniräknare

Löpande bokföring Om arbetsgivaren ger de anställda en miniräknare är utgifterna för miniräknarna avdragsgilla för arbetsgivaren och gåvan skattefri för de anställda under förutsättning att räknaren är ”av mindre värde”, gåvor till anställda. Utgifterna för miniräknare till de anställda kan bokföra...

arrow_forward
rr

Näringsverksamhet

Löpande bokföring En juridisk person, exempelvis aktiebolag och ekonomiska föreningar, är som huvudregel alltid bokföringsskyldig enligt 1 kap. 1 § BFL. En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är enligt 1 kap. 6 § BFL alltid bokföringsskyldig enligt BFL för denna verksamhet. Se uppslagsorde...

arrow_forward
rr

Oberoende verksamhetsgren

En oberoende verksamhetsgren är enligt K3 punkt 8.18 en del av ett företags verksamhet som skiljer sig från andra verksamhetsdelar och som i huvudsak har externa kunder.

arrow_forward
rr

Obeskattade reserver

Postens Obeskattade reserver i balansräkningen utgörs av de civil- och skatterättsliga bokslutsdispositioner företaget gjort i årsbokslutet/årsredovisningen i syfte att påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen och där skattelagstiftningen kräver att detta återspeglas i redovisningen (m...

arrow_forward
rr

Obestämt antal aktiviteter, uppdrag

arrow_forward
rr

Obligationer - försäljning

Obligationslån innebär att större företag, staten, banker och bostadskreditinstitut ger ut skuldebrev - obligationer - vilka löper med en viss fast ränta. Lånen benämns olika beroende på de avtal och säkerheter de grundar sig på. Obligationslån är långfristiga lån för utgivaren som grundar sig på o...

arrow_forward
rr

Obligationer - inköp

Obligationslån innebär att större företag, staten, banker och bostadskreditinstitut ger ut skuldebrev - obligationer - vilka löper med en viss fast ränta. Lånen benämns olika beroende på de avtal och säkerheter de grundar sig på. Obligationslån är långfristiga lån som grundar sig på obligationer oc...

arrow_forward
rr

Obligationslån

Obligationslån innebär normalt att större företag, staten, banker och bostadskreditinstitut ger ut skuldebrev - obligationer - vilka löper med en viss fast ränta, ofta benämnd kupongränta. Obligationslån är normalt långfristiga lån som grundar sig på obligationer. För det företag som ger ut obligat...

arrow_forward
rr

Observationskonto/OBS-konto

I undantagsfall saknas verifikation eller den verifikation som finns är så bristfällig att affärshändelsen inte kan klassificeras. Exempelvis kan bankkontoutdraget visa att ett uttag gjorts men det saknas en verifikation. En sådan transaktion består av två affärshändelser, dels ett uttag från bankk...

arrow_forward
rr

Offentliggörande, årsredovisning (annat än ÅRL)

En emittent ska enligt 16 kap. 4 § lag om värdepappersmarknaden så snart som möjligt och senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår offentliggöra sin årsredovisning och i förekommande fall en koncernredovisning. Års- och koncernredovisningarna ska vara granskade av emittentens revisor...

arrow_forward
Visar 3091 till 3100 av 5043 träffar.