Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Samfällighetsförening, eget kapital

arrow_forward
rl

Smittbärarpenning

arrow_forward
rl

Stående jämkning

arrow_forward
ra

Missbruksproblem

Definition Med missbruk avses normalt ett okontrollerat, närmast tvångsmässigt beteende inom vilket den missbrukande upprepat och överdrivet ägnar sig åt en eller flera, åtminstone på sikt, för honom eller henne skadliga aktiviteter. Det kan till exempel röra sig om spelmissbruk, matmissbruk och se...

arrow_forward
rr

Redovisningsvaluta

Redovisningsvalutan är den valuta som den löpande bokföringen, och därmed också årsredovisningen, är denominerad i. Löpande bokföring Affärshändelser ska kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § BFL. Redovisningsvalutan är som huvudregel svenska kronor men får i aktieb...

arrow_forward
rb

Sammanläggning av aktier

Definition Sammanläggning av aktier innebär att antalet aktier i ett bolag minskas genom att två eller flera aktier läggs samman till ett mindre antal aktier. Sammanläggning av aktier kallas också ”omvänd split”. Eftersom antalet aktier minskar men aktiekapitalet inte förändras innebär sammanläggni...

arrow_forward
rr

Finansieringsverksamhet

Finansieringsverksamhet utgörs enligt K3 punkt 7.7 och K2 punkt 21.8 av åtgärder som medför förändringar i storleken på och sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning.

arrow_forward
rr

Tidningar, tidskrifter, facklitteratur

Företagets utgifter för inköp av facklitteratur och prenumeration på tidningar (dags-, fack- och populärpress) samt utländska tidningar/tidskrifter är skattemässigt avdragsgilla om de är nödvändiga för verksamheten. Löpande bokföring Utgifter för inköp av tidningar, tidskrifter, facklitteratur oc...

arrow_forward
rr

Gemensam bokföring

Enligt 4 kap. 5 § BFL får ett företag ha gemensam bokföring med någon annan bokföringsskyldig endast för gemensamt bedriven verksamhet och endast om det är förenligt med god redovisningssed. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.23 får ett företag ha gemensam bokföring med någon annan bokföringsskyldig enlig...

arrow_forward
rr

Remissa

Remissa betyder betalning. Inbetalningar vid försäljning av varor och tjänster, liksom utbetalningar vid inköp av varor och tjänster, kan ske på många olika sätt, se  betalningar.

arrow_forward
Visar 3081 till 3090 av 5129 träffar.