Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Garageförmån

Se uppslagsorden Förmåner i Rätt Skatt och Förmån i Rätt Moms.

arrow_forward
rs

Penninglån

arrow_forward
ra

Ogiltighet

Ogiltighet kan drabba en rättshandling, exempelvis en uppsägning, eller en avtalsregel och innebär att man i rättsligt hänseende ska bortse från rättshandlingen eller avtalsregeln. Detta betyder, kort uttryckt, att rättsförhållandet mellan parterna fortgår som om åtgärden inte vidtagits eller avtal...

arrow_forward
rs

Personalliggare

Definition En liggare med uppgifter om vilken personal som vid varje given tidpunkt är aktiva på en arbetsplats. Lagrum 39 kap. 2, 11-12 §§ SFL 9 kap. 5-6 §§ SFF Kommentar Den som bedriver näringsverksamhet inom frisör-, restaurang-, tvätteri- och byggbranschen ska föra personalliggare. Fr.o....

arrow_forward
rs

Gratifikation

arrow_forward
rs

Sommargåva

arrow_forward
rr

Balansräkningsansatsen

K3-regler Begreppet balansräkningsansats som används vid tolkningen av K3 och innebär att varje utgift respektive inkomst ska först bedömas om det är en tillgång eller skuld innan redovisning sker i resultaträkningen. Enkelt uttryckt kan man säga att redovisning av intäkter och kostnader i resultat...

arrow_forward
rl

Bruttolöneavdrag

arrow_forward
rl

Deltidssjukskrivning

Lag När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047) om sjuklön. Efter sjuklöneperiodens slut betalar Försäkringskassan sjukpenning till den anställde. Under den tid som arbetsgivaren betalar sjuklön till den ans...

arrow_forward
rb

Enskild näringsverksamhet

Definition Enskild näringsverksamhet, ofta kallad enskild firma, innebär att en privatperson driver och ansvarar för en affärsverksamhet. Enskild näringsverksamhet är ett skattemässigt begrepp och inte en del av bolagsrätten. Enskild näringsverksamhet är alltså inte en bolagsform (Bolagsformer) ...

arrow_forward
Visar 3061 till 3070 av 5129 träffar.