Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Förhandling

En förhandling är den vanligaste formen för arbetstagares medinflytande. En lagfäst rätt till förhandling för fackliga organisationer har funnits sedan 1936. Dessa regler om den allmänna förhandlingsrätten återfinns nu i medbestämmandelagen. Det finns även regler om förhandlingar i kollektivavtal....

arrow_forward
ra

Förskott på lön

Av anställningsavtalet framgår när lön ska betalas ut, exempelvis för innevarande månad eller i efterskott för utfört arbete. Om det är innevarande månad som avtalats så är det sedvanligt att lön finns på arbetstagarens konto den 25:e samma månad som arbetet som lönen avser har utförts. Har iställe...

arrow_forward
rb

Kallelse till styrelsemöte

Till skillnad mot kallelse till bolagsstämman så finns det inga lagregler gällande kallelse till styrelsemöte. Varje styrelse bestämmer hur kommunikation mellan möten och kallelse till möte ska ske. Sådana beslut om arbetssättet i styrelsen fattas lämpligen vid ett Konstituerande styrelsemöte och i...

arrow_forward
rb

Kapitaltillskott

arrow_forward
rb

Koncernchef

Det finns ingen bolagsrättslig roll som koncernchef, utan det är en praktisk roll som ofta tillkommer Verkställande direktör i ett moderbolag. Rollen innebär ledning och organisation av dotterbolagen. Den praktiska ledningen av dotterbolagen bör alltid ta höjd för den formella bolagsstyrningen som ...

arrow_forward
rb

Konvertibla skuldebrev

Äldre term för Konvertibel.

arrow_forward
rb

Konverteringsförbehåll

arrow_forward
rb

Köp av egna aktier

Definition Köp av egna aktier innebär att ett aktiebolag förvärvar eller på annat sätt kommer i besittning av aktier som bolaget tidigare självt har gett ut. Reglerna gäller även dotterbolags köp av aktier i moderbolag. Förvärv av egna aktier har av tradition varit förbjudet i svenska aktiebolag. ...

arrow_forward
rb

Skadeståndsansvar för ställföreträdare i aktiebolag

Skadeståndsansvar är ett av de viktigaste sanktionsmedlen mot bolagsfunktionärer i aktiebolag som utfört sitt uppdrag bristfälligt. Styrelseledamotens, verkställande direktörens och stiftarens ansvar faller under aktiebolagslagens allmänna ställföreträdaransvar med en gemensam bestämmelse. Det ä...

arrow_forward
rb

Simultanbildning

Definition Simultanbildning innebär att de åtgärder som krävs för att bilda ett aktiebolag kan ske samtidigt vid ett enda tillfälle. Simultanbildning är numera den enda metoden för bolagsbildning, men tidigare fanns en metod där åtgärderna skedde under en längre tidsperiod, så kallad Successivbildn...

arrow_forward
Visar 3051 till 3060 av 5043 träffar.