Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Värdejustering

Enligt Redovisningsdirektivet artikel 2 är värdejusteringar ändringar i syfte att beakta värdeförändringar för enskilda tillgångsposter på balansdagen, oavsett om värdeförändringen är slutlig eller inte.

arrow_forward
rr

Värdeminskning

arrow_forward
rr

Värme

arrow_forward
rr

Väsentlig

Informationen i en finansiell rapport är enligt 2 kap. 3 a § ÅRL väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användare fattar på basis av informationen.

arrow_forward
rr

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Händelser som inträffar mellan balansdagen och den dag som årsredovisningen avges ska i vissa fall beaktas i bokslutet och vissa fall upplysas om. Bokslut Enligt 5 kap. 22 § ÅRL ska företaget lämna upplysningar om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenskapsåre...

arrow_forward
rr

Växelkassa

Till varje kassaregister hör normalt en växelkassa. Växelkassa utgörs enligt 2 kap. 25 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 17 § SKVFS 2014:10 av det belopp av olika slag av betalningsmedel som finns i den eller de kassalådor som hör till ett visst kassaregister. Enligt 5 kap. 1 § SKVFS 2014:9 ska ett kassar...

arrow_forward
rr

Växter

Löpande bokföring Utgifter för inköp av krukväxter till företagets kontorslokaler, matsal, reception etc. redovisas som lokalkostnader. Angående krukväxter som ges till de anställda, gåvor till anställda, krukväxter till en personalfest, personalrepresentation och krukväxter till kunder, representa...

arrow_forward
rr

Väsentligt fel

arrow_forward
rr

Verksamhet

Begreppet verksamhet definieras i 1 kap. 2 § BFL som näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas av bokföringsskyldighet enligt BFL. Näringsverksamhet är normalt verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. Annan verksamhet kan vara ideell ver...

arrow_forward
rr

Video

arrow_forward
Visar 3041 till 3050 av 5043 träffar.