Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Kostnadsersättning

Definition Ersättning från arbetsgivaren för gjorda utlägg i tjänsten. Kommentar Kostnadsersättningar betalas ibland ut av arbetsgivare för att täcka utlägg som anställda gör i tjänsten, t.ex. privata telefonsamtal, bredbandsuppkoppling, bilersättning m.m. Ersättningen ska motsvara den anställdes...

arrow_forward
rs

Kontantprincipen

Definition Princip som anger vid vilken tidpunkt inkomster ska tas upp till beskattning. Lagrum 10 kap. 8 och 13 §§ samt 41 kap. 8-9 §§ IL Kommentar Kontantprincipen innebär att inkomster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras och att utgifter ska dras av det beskattning...

arrow_forward
rs

Egenavgifter

Definition Sociala avgifter för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Lagrum 3 kap. SAL 16 kap. 29-30 §§ IL Kommentar Enskilda näringsidkare och handelsbolag betalar arbets-givaravgifter för sina anställda. Den enskilde näringsidkaren respektive delägaren...

arrow_forward
rs

Pensionsgrundande inkomst

Definition En persons pensionsgrundande inkomst fastställs varje år av Skatteverket med utgångspunkt i uppgifterna i inkomstdeklarationen. Kommentar Skatteverket skickar uppgifterna om pensionsgrundande inkomst till Pensionsmyndigheten som använder dessa för att beräkna den framtida pensionen. D...

arrow_forward
rm

Marginalbeskattning

arrow_forward
rs

Teckningsrätt

Definition Företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Lagrum 44 kap. 10 och 12 §§ samt 48 kap. 2 § IL 11 kap. 4 § ABL Kommentar Om teckningsrätten utnyttjas för att förvärva nya aktier sker ingen beskattning eftersom det inte skett någon avyttring. Väljer...

arrow_forward
rs

Parkeringsavgifter

Definition Utgifter för parkering. Kommentar Utgifter för parkering i tjänsten som arbetsgivaren betalar är skattefria för den anställde oavsett om de gäller förmånsbil eller egen bil. Utgifter för parkering i tjänsten ingår inte i den skattefria milersättningen. Arbetsgivaren kan därför ersätta...

arrow_forward
rs

Egen bil i tjänsten

arrow_forward
rs

Fribelopp

Definition Skattefri del av utbetalning av statlig pension som beskattas enligt SINK. Lagrum 5 § lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Kommentar Fribeloppet beräknas varje månad och utgör en tolftedel av 0,77 av prisbasbeloppet. Denna del är skattefri och ingår därmed in...

arrow_forward
rs

Slutligt uppskov

arrow_forward
Visar 3041 till 3050 av 5129 träffar.