Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Stölder

arrow_forward
rs

Substansminskning

Definition Utnyttjande av en naturfyndighet på en fastighet som är kapitaltillgång. Lagrum 20 kap. 20-28 §§ IL Kommentar Vid utvinning av naturtillgångar på en fastighet som är kapitaltillgång får man göra avdrag för substansminskning. Avdrag kan göras för såväl inträffad som framtida substansm...

arrow_forward
rs

Säljoption

arrow_forward
rs

Täckdike

Definition En anläggning under markytan som används för att dränera bort vatten. Lagrum 19 kap. 26 § och 20 kap. 5 § IL Kommentar Ett täckdike klassificeras som en markanläggning och skrivs av med 10 procent. Avskrivningen är fastställd direkt i lagtexten och gäller oavsett om man är ägare till...

arrow_forward
rs

Värdepappersbolag

Definition Svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden att bedriva värdepappersrörelse. Lagrum 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden Kommentar Bolaget får inte vara ett bankaktiebolag eller kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsröre...

arrow_forward
rs

Värdepappershandel

Definition Rörelse som syftar till att skapa vinst genom att köpa och sälja värdepapper. Lagrum 17 kap. 20 § IL Kommentar Värdepapper kan antingen vara kapitaltillgång eller lagertillgångar i en näringsverksamhet. Om de ingår i en värdepappershandel är de lagertillgångar. För någon som bedriver...

arrow_forward
rs

Årsredovisning

Definition Består av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse, samt i vissa företag även en kassaflödesanalys. Kommentar Årsredovisning är ett redovisningsbegrepp, resultat- och balansräkningen från årsredovisningen läggs till grund för beskattningen. Tänk på De...

arrow_forward
rs

Återbetalning av lön

Definition När en anställd återbetalar felaktigt utbetald lön till arbetsgivaren. Kommentar Återbetalning av lön t.o.m. 2018 En återbetalning av felaktigt utbetald lön ska vanligtvis påverka det beskattningsår för den anställde då den felaktiga utbetalningen gjordes. Om arbetsgivaren upptäcker ...

arrow_forward
rs

Återföring av värdeminskningsavdrag

Definition Regler som syftar till att fördela beskattningen vid en avyttring mellan näringsverksamhet och kapital. Lagrum 26 kap. IL Kommentar För fysiska personer beskattas inkomst av näringsverksamhet annorlunda än inkomst av kapital. Tidigare fanns det även skillnader i beskattningen för akt...

arrow_forward
rs

Återförsäljningsprismetoden

Definition Metod från OECD:s riktlinjer som syftar till att komma fram till ett marknadspris mellan två parter i en intressegemenskap. Lagrum 14 kap. 19 § IL Kommentar Metoden utgår från priset på varan när den säljs från en återförsäljare till en extern part. Detta pris är marknadsmässigt, då ...

arrow_forward
Visar 3021 till 3030 av 5043 träffar.