Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Parkeringsavgifter

Definition Utgifter för parkering. Kommentar Utgifter för parkering i tjänsten som arbetsgivaren betalar är skattefria för den anställde oavsett om de gäller förmånsbil eller egen bil. Utgifter för parkering i tjänsten ingår inte i den skattefria milersättningen. Arbetsgivaren kan därför ersätta...

arrow_forward
rs

Egen bil i tjänsten

arrow_forward
rs

Fribelopp

Definition Skattefri del av utbetalning av statlig pension som beskattas enligt SINK. Lagrum 5 § lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Kommentar Fribeloppet beräknas varje månad och utgör en tolftedel av 0,77 av prisbasbeloppet. Denna del är skattefri och ingår därmed in...

arrow_forward
rs

Slutligt uppskov

arrow_forward
rr

Kontanter

Kontanter ingår i posten Kassa och bank i balansräkningen och ingår i likvida medel i kassaflödesanalysen. Reglerna i BFL angående när kontanta in- och utbetalningar ska bokföras är stränga. Bokföringsskyldiga som inte behöver upprätta årsredovisning och vars nettoomsättning uppgår till högst 3 mkr...

arrow_forward
rr

Kreditfaktura vid försäljning

Vid kreditförsäljning av varor och tjänster skriver företaget ut en faktura och skickar till köparen/kunden. Om det föreligger något fel - t.ex. på priset, antalet eller kvaliteten - gör kunden en reklamation. Som en bekräftelse på att reklamationen accepterats, skriver företaget ut en kreditfaktur...

arrow_forward
rs

Funktionsanalys

Definition Beskriver företags roller, specificera funktioner, risker och vilka tillgångar olika företag i en intressegemenskap har. Lagrum 39 kap. SFL Kommentar För att kunna bestämma ett marknadspris vid transaktioner mellan närstående parter är det en förutsättning att göra en tydlig funktion...

arrow_forward
rl

Innehålla lön

Arbetsgivaren ska betala ut lön för utfört arbete till den anställde på överenskommen dag. Löneutbetalningsdagen kan variera mellan olika företag och olika avtalsområden. Normalt ska lönen vara tillgänglig för den anställde senast tre bankdagar för den sista dagen i månaden. Om arbetsgivaren in...

arrow_forward
rm

Verksamhetstillbehör

arrow_forward
rm

Varubeskattning

Definition Försäljning av en vara beskattas olika beroende på en mängd faktorer som t.ex. var varan finns när transporten till köparen påbörjas, vart varan levereras och vem som är köpare etc. Om varan t.ex. finns i Sverige och ska levereras inom Sverige då ska momsen tillfalla Sverige. Varor som l...

arrow_forward
Visar 3021 till 3030 av 5129 träffar.