Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Begränsat skattskyldig

Definition Fysisk eller juridisk person som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige. Lagrum 3 kap. 17-20 §§ och 6 kap. 7-13 §§ IL Kommentar Alla fysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige är begränsat skattskyldiga. Det finns en del personer som är bosatta i Sverige, men ...

arrow_forward
rs

Beneficial owner

Definition Den som faktiskt äger en tillgång eller har rätt till en intäkt. Lagrum 24 kap. 18 § IL Kommentar I vissa länder finns det en registrerad ägare som bara representerar den verkliga ägaren, beneficial owner. I Sverige finns ingen legaldefenition av uttrycket, det finns inga möjligheter...

arrow_forward
rs

Beskattningsinträde

Definition En tillgång som övergår till att omfattas av svensk beskattning av näringsverksamhet. Lagrum 20 a kap. IL Kommentar I olika situationer kan en verksamhet från en viss given tidpunkt omfattas av svensk beskattning. Det kan gälla till exempel när ett dubbelbeskattningsavtal ändras elle...

arrow_forward
rs

Bostadsförmån

Definition När en anställd använder arbetsgivarens bostad som permanentbostad. Lagrum 11 kap. 1 § och 61 kap. 2 § IL 2 kap. 10 a § SAL 11 kap. 10 § SFL Kommentar PermanentbostadOm arbetsgivaren tillhandahåller en anställd fri bostad som används som permanentbostad har den anställde fått en...

arrow_forward
rs

Eftertaxering

arrow_forward
rs

Egenföretagare

Definition Egenföretagare kallas en fysisk person som driver en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag. Kommentar En egenföretagare enligt ovan är personligt ansvarig för företagets skulder, till skillnad från den som driver verksamhet i ett aktiebolag. Med begreppet egenföretagare b...

arrow_forward
rs

Elcertifikat

Definition Ett av staten utfärdat bevis om att en megawattimme förnybar el har producerats enligt kraven i lagen om elcertifikat. Lagrum 17 kap. 22 a § och 29 kap. IL lagen om elcertifikat Kommentar Syftet med elcertifikat är att främja produktionen av förnybar el. Producenter av förnybar el h...

arrow_forward
rs

Emission

arrow_forward
rs

Engångsbelopp

Definition Ersättning från en arbetsgivare som betalas ut utan regelbundenhet. Kommentar Engångsbelopp kan t.ex. vara utbetalning av retroaktiv lön, avgångsvederlag eller bonus som utbetalas en eller ett par gånger per år. Som engångsbelopp räknas även semestertillägg för 21 semesterdagar eller f...

arrow_forward
rs

Engångsskatt

Definition Skatteavdrag på engångsbelopp. Lagrum 12 kap. 6 § SFL Kommentar Den särskilda skattetabellen för engångsbelopp används på ersättningar från huvudarbetsgivaren som inte betalas ut regelbundet, t.ex. utbetalning av avgångsvederlag, retroaktiv lön och bonus som betalas ut en eller ett p...

arrow_forward
Visar 3011 till 3020 av 5043 träffar.