Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Ändrat bokslut

Definition Ett fastställt årsbokslut kan inte ändras och läggas till grund för beskattningen. Kommentar Bland annat i samband med koncernbidrag har företag försökt få ändrade årsbokslut att läggas till grund för beskattningen. Detta har inte accepterats av Skatteverket eller domstol. Även Bokför...

arrow_forward
rs

Överta periodiseringsfond

arrow_forward
rb

VP-konto

Definition VP-konto (värdepapperskonto) är ett konto hos Euroclear i aktieägarens eller värdepappersinnehavarens eget namn. Aktieägaren är automatiskt upptagen i den offentliga aktieboken och i aktieboken som sammanställs inför bolagsstämmor, vilket innebär att aktieägaren inte behöver direktregist...

arrow_forward
rs

Tomträttsavgäld

Definition Löpande betalning för upplåtelse av mark genom tomträtt. Lagrum 16 kap. 1 § och 42 kap. 27 § IL Kommentar För en innehavare av en tomträtt som är en näringsfastighet är tomträtten en direkt avdragsgill kostnad. För en ägare av en privatbostad behandlas tomträttsavgäld som ränta. Nä...

arrow_forward
rs

Kvalificerad fusion

arrow_forward
rr

Cash and carry

Med cash and carry-försäljning avses försäljning i partihandel när en näringsidkare i partihandelslokalen hämtar kontant inköpta varor och själv ombesörjer hemtransporten av varorna. Detta är vanligt för byggmateriel och kontorsmateriel. Bokföringsmässigt innebär cash and carry-försäljning att sälj...

arrow_forward
rr

Enkel firma

Enkel firma är en annan, om inte så vanlig, benämning på enskild firma eller enskild näringsverksamhet.

arrow_forward
rs

Årsbokslut

Definition Består av en resultaträkning och en balansräkning som omfattar räkenskapsåret. Kommentar Är ett redovisningsbegrepp; årsbokslutet läggs till grund för beskattningen. Tänk på Det går inte att förändra beskattningen genom att lämna in ett ändrat bokslut.

arrow_forward
rm

Bevisbörda vid avdragsrätt för moms

arrow_forward
rs

Överskott på skattekonto

arrow_forward
Visar 3011 till 3020 av 5129 träffar.