Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Redovisningskostnader

Definition Kostnader för att anlita extern hjälp med företagets redovisning. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Kostnader för redovisning kan t.ex. avse löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och lönehantering. Kostnaden är avdragsgill i näringsverksamheten.

arrow_forward
rs

Reducering för kostförmån

arrow_forward
rs

Regionalt företagsstöd

arrow_forward
rs

Reglerad marknad

Definition Begreppet definieras inte i svensk lagstiftning. Kommentar I Sverige finns två börser som drivs som reglerade marknader: Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity (Nordic Growth Market). Aktietorget och First North m.fl. är inte reglerade marknader. Företag som är noterade på dessa handelsp...

arrow_forward
rs

Regressfordran

Definition Uppkommer när någon som gått i borgen betalar gäldenärens skuld. Lagrum 25 a kap. 19 § IL Kommentar När någon går i borgen för en gäldenärs skuld kan borgenären vända sig till denne för att kräva betalning. En gäldenär är den som har en skuld och borgenär är den som har en fordran. D...

arrow_forward
rs

Remuneratorisk gåva

Definition Gåva som ges på grund av utfört arbete. Lagrum 8 kap. 2 § och 10 kap. 1 § IL Kommentar Om en gåva ges som ersättning för att mottagaren utfört en tjänst eller ett arbete, dvs. mottagaren får en belöning som tack, utgör gåvan skattepliktig inkomst av tjänst. Det saknar betydelse i vil...

arrow_forward
rs

Reseförsäkring

arrow_forward
rs

Resekostnad vid tjänsteresa

arrow_forward
rs

Reservdelar

Kommentar Reservdelar som innehas vid försäljning räknas som lagertillgångar. Reservdelar till inventarier och specialverktyg som innehas för den egna verksamheten räknas som inventarier.

arrow_forward
rs

Reservering

arrow_forward
Visar 3001 till 3010 av 5043 träffar.