Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Ledighet av trängande familjeskäl

Enligt en särskild lag, lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, har anställda rätt att vara lediga av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall hos nära anhörig och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. Lagen innehåller inga regler om rätt...

arrow_forward
rb

Direktregistrering

Definition Direktregistrering, eller ägarregistrering, kallas det när en aktieägare är registrerad i eget namn i ett Avstämningsregister. Motsatsen är Förvaltarregistrering, när aktierna är registrerade under förvaltarens namn. Vid direktregistrering finns aktieägarens aktie på ett VP-konto hos E...

arrow_forward
rl

Tjänstekörning

När en anställd kör med sin privata bil för arbetsgivarens räkning s.k tjänstekörning, kan arbetsgivaren betala ut en skattefri kostnadsersättning för tjänstekörningen.

arrow_forward
rm

Enkelt bolag

Det enkla bolaget är inte ett eget skattesubjekt utan delägarna i bolaget ansvarar själva för momsen i förhållande till sin andel i bolaget. Samtliga delägare i det enkla bolaget kan däremot tillsammans ansöka om att en av delägarna ska redovisa och betala momsen för verksamheten och i övrigt föret...

arrow_forward
rm

Informationstjänst

På momsområdet skiljer man på informationstjänster och utbildningstjänster/pedagogiska aktiviteter. Utbildning kan vara mer eller mindre omfattande och såväl momspliktig (25 %) som momsfri. Den momsfria utbildningen finns framför allt inom det offentliga skolväsendet. Som informationstjänst räknas...

arrow_forward
rm

Ung företagsamhet

Definition ”Ung Företagsamhet” är ett utbildningsprogram på gymnasiet. Programmet innebär att de deltagande under ett läsår driver ett företag i utbildningssyfte (ett s.k. UF-företag, som är ett enkelt bolag). En fråga som ofta uppkommer är om UF-företag ska vara momsregistrerade eller inte. Skatte...

arrow_forward
rr

Produktionsberoende avskrivning

Produktionsberoende avskrivning beskrivning i IAS 16 punkt 62 som att avskrivningsbeloppet bestäms utifrån tillgångens förväntade användning eller produktion.

arrow_forward
rs

Kursförluster/Kursvinster

arrow_forward
rr

Förvaltningstillgångar

K3-regler Förvaltningstillgångar är tillgångar är enligt K3 punkt 28.10 som innehas av en pensionsstiftelse eller liknande. Försäkringsbrev utgivet av en försäkringsgivare som inte är närstående till företaget är också en förvaltningstillgång om ersättningen enligt försäkringsbrevet endast kan anv...

arrow_forward
rs

Samma eller likartad verksamhet

Definition Ett fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet som ett annat fåmansföretag när verksamheten eller delar av verksamheten förts över mellan företagen. Lagrum 57 kap. 4 § IL Kommentar Vid prövningen av om samma eller likartad verksamhet föreligger tittar man på förhållandena...

arrow_forward
Visar 2991 till 3000 av 5129 träffar.