Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Återbetalningsskyldighet

Om företaget följer semesterlagen eller kollektivavtalens regler om intjänande och semesterår, får en anställd ingen betald semester under det första anställningsåret. För att ge den anställde möjlighet till en tids betald ledighet tillämpar många företag s.k. förskottssemester.

arrow_forward
rr

Koncernbidrag

Löpande bokföring Redovisningen av koncernbidrag görs normalt inte i den löpande bokföringen utan först i samband med bokslutsarbetet. K3-regler Enligt punkt 6.6 ska, som huvudregel, både erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition, dvs. detsamma som enligt K2. När ett mod...

arrow_forward
ra

Uppsägning på grund av personliga skäl

Det finns endast två former av uppsägningar från arbetsgivarens sida. En uppsägning kan ske på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren måste välja mellan dessa uppsägningsgrunder. De kan inte åberopas samtidigt och inte heller alternativt. I vissa avseenden är regle...

arrow_forward
rs

Skattetillägg

Definition En avgift som Skatteverket kan påföra vid oriktig uppgift eller vid skönsbeskattning. Lagrum 49 kap. SFL Kommentar - Skattetillägget beräknas på den skatt som har blivit fel/för låg på grund av den oriktiga uppgiften. Skattetillägg beräknas med en procentsats på den i beslutet ti...

arrow_forward
rb

Aktieutdelning

arrow_forward
rm

Momsfri

Utgångspunkten i momslagen är att alla varor och tjänster är momspliktiga om det inte finns ett undantag som säger att transaktionen inte ska beläggas med moms. Det finns en stor mängd undantag från moms exempelvis inom vård, utbildning och finans. Det finns även undantag från undantaget, dvs. tran...

arrow_forward
rr

Lån

arrow_forward
rm

Corona

I spåren av coronapandemin, Covid-19, har lagstiftning införts som ska underlätta för företag, föreningar och offentliga aktörer. Även Skatteverket har inom sina ramar kommit med lättnadsregler på olika områden. Skatteverket har på sin webbplats, (www.skatteverket.se) en särskild sida med coronainf...

arrow_forward
rm

Handpenning

Beskattning Är det moms på ett belopp som utgör handpenning? EU-domstolen (070718, mål: C277/05) har kommit fram till att det inte är moms på handpenningen när en hotellgäst frånträder sin bokning. Beloppet utgör ett istället avtalsvite. Avbokning Nyttjande Vid avbokning ska redan betald...

arrow_forward
rs

Skattemässigt resultat

Definition Det resultat som ligger till grund för beräkning av företagets inkomstskatt. Kommentar Det skattemässiga resultatet är det bokföringsmässiga resultatet beräknat enligt bokföringsmässiga grunder och enligt god redovisningssed, justerat med ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla...

arrow_forward
Visar 291 till 300 av 5043 träffar.