Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Överskott på skattekonto

arrow_forward
rr

Förvärvad immateriell tillgång

En immateriell tillgång som anskaffas kan vara egenupprättad eller förvärvad. Oavsett hur tillgången ”skapas” i företaget ska den uppfylla kravet i 4 kap. 2 § ÅRL om att tillgången ska vara av betydande värde för rörelsen under kommande år. En förvärvad immateriell tillgång har ingen koppling till ...

arrow_forward
rr

Upplåtelseavtal

Ett upplåtelseavtal är enligt 4 kap. 5 § BRL normalt ett skriftligt avtal om upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt. I avtalet ska följande framgå: parternas namn den lägenhet som upplåtelsen avser de belopp som ska betala som insats och årsavgift samt, i förekommande fall upplåtelseavgift. ...

arrow_forward
rr

Övertrasseringsavgifter

Såväl företagets bank och Plusgirot tar ut en avgift om företaget övertrasserar kontot eller beviljad kredit på check- eller plusgirokontot. Sådana avgifter jämställs oftast med räntekostnader.

arrow_forward
rm

Vinstsyfte

arrow_forward
rr

Värdeminskning

arrow_forward
ra

Förolämpning

Definition Förolämpning är ett brott enligt brottsbalken innebärande att en person skymfar en annan person genom att direkt till denna uttala ord av smädande innebörd. Arbetsrättsliga konsekvenser Beroende på graden av förolämpning på en arbetsplats kan det få olika konsekvenser. En ringa föroläm...

arrow_forward
rs

Sommargåva

arrow_forward
rr

Redovisningsvaluta

Redovisningsvalutan är den valuta som den löpande bokföringen, och därmed också årsredovisningen, är denominerad i. Löpande bokföring Affärshändelser ska kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § BFL. Redovisningsvalutan är som huvudregel svenska kronor men får i aktieb...

arrow_forward
rr

Temporära skillnader i juridisk person

K3-regler Av punkt 29.37 framgår att uppskjuten skatt på obeskattade reserver inte ska redovisas i juridisk person. Det finns dock temporära skillnader som medför uppskjuten skatt i juridisk person, exempelvis: Skattemässig avskrivning av byggnad avviker från den redovisningsmässiga. Skattemässig...

arrow_forward
Visar 2971 till 2980 av 5129 träffar.