Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Idrottstjänster/idrottsutövning

Se uppdragsorden Förmåner i Rätt Skatt samt Idrott i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Infrastrukturavgift

Infrastrukturavgiften hanteras liksom trängselskatten av Transportstyrelsen. Det är en avgift som tas ut för att finansiera en ny väg eller bro. Avgiftsskyldigheten för infrastrukturavgift, bro och trängselskatt inträder när en avgiftspliktig bil används vid passage av betalstation. Den som enligt ...

arrow_forward
rr

Intäkter, allmänt

En intäkt är en periodiserad inkomst. Löpande bokföring Intäkter bokförs normalt i kontogrupperna 30-37. Bokslut Intäkter i ett företags normala verksamhet ska bruttoredovisas. En ökning av en anläggningstillgångs värde genom uppskrivning är inte en intäkt, detta framgår av 4 kap 6 § ÅRL. En såd...

arrow_forward
rr

Investmentföretag

Ett investmentföretag definieras i kapitel 1 artikel 2 i Redovisningsdirektivet som företag som uteslutande har till föremål för sin verksamhet att placera sina medel i olika värdepapper, fastigheter eller andra tillgångar i det enda syftet att sprida investeringsriskerna och låta aktie- och ande...

arrow_forward
rl

Grundbelopp

Från arbetsmarknadsförsäkringarna betalas vid dödsfall ibland ut ersättning till efterlevande. Det kan vara grundbelopp och barnbelopp.

arrow_forward
rr

Inhyrd personal

Företagets utgifter för köpta tjänster - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - och konsulttjänster (konsultarvoden) redovisas normalt i kontogruppen 68 Inhyrd personal. Om den köpta tjänsten däremot direkt eller indirekt avser företagets tillverkning eller...

arrow_forward
rr

RUT-avdrag

arrow_forward
rs

Förbjudna lån

arrow_forward
rs

Förhandsbesked

Definition Bindande beslut om beskattning från Skatterättsnämnden. Lagrum lagen om förhandsbesked i skattefrågor Kommentar Skatterättsnämnden har möjlighet att fatta bindande beslut om hur en viss skattefråga ska tolkas. Det ger en möjlighet för en skattskyldig att själv avgöra om denne ska gen...

arrow_forward
rb

Utdelningskupong

Definition Utdelningskupong, eller bara kupong, är en fysisk handling som representerar avskiljbara rättigheter som tillhör en aktie. Kuponger kan endast finnas i Kupongbolag. Kuponger förekommer relativt sällan eftersom små bolag har få aktieägare som känner varandra och stora bolag ofta är avstä...

arrow_forward
Visar 2961 till 2970 av 5043 träffar.