Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Privata uttag

Det är viktigt att känna till att även uttag kan utgöra en omsättning som medför en momsbeskattning. Om exempelvis någon tar ut en vara för privat användning kan uttagsbeskattning ske och därmed ska utgående moms redovisas på värdet av uttaget. Genom uttagsbeskattning neutraliserar momssystemet den...

arrow_forward
rm

Simkort

arrow_forward
rr

Produktionsberoende avskrivning

Produktionsberoende avskrivning beskrivning i IAS 16 punkt 62 som att avskrivningsbeloppet bestäms utifrån tillgångens förväntade användning eller produktion.

arrow_forward
rs

Ideell andel

Definition Ett gemensamt ägande av en tillgång. Lagrum 45 kap. 5 § IL Kommentar Det förekommer att flera personer äger en fastighet tillsammans. De äger då inte någon viss bestämd del av fastigheten, utan de äger en andel av hela fastigheten. De har då en ideell andel av fastigheten. Ett samä...

arrow_forward
rs

Kursförluster/Kursvinster

arrow_forward
rr

Förvaltningstillgångar

K3-regler Förvaltningstillgångar är tillgångar är enligt K3 punkt 28.10 som innehas av en pensionsstiftelse eller liknande. Försäkringsbrev utgivet av en försäkringsgivare som inte är närstående till företaget är också en förvaltningstillgång om ersättningen enligt försäkringsbrevet endast kan anv...

arrow_forward
rs

Samma eller likartad verksamhet

Definition Ett fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet som ett annat fåmansföretag när verksamheten eller delar av verksamheten förts över mellan företagen. Lagrum 57 kap. 4 § IL Kommentar Vid prövningen av om samma eller likartad verksamhet föreligger tittar man på förhållandena...

arrow_forward
rm

Hemdator

Definition Mellan 1998-2006 fanns den s.k. hemdatorreformen där syftet var att öka den allmänna datorkunskapen hos de anställda. En arbetsgivare kunde köpa in hemdatorer för de anställdas privata bruk utan att de anställda eller arbetsgivaren drabbas av förmånsbeskattning vid inkomstbeskattningen e...

arrow_forward
rr

Ideell förening

En ideell förening är en förening som kännetecknas av att den har ett ideellt ändamål och/eller bedriver ideell verksamhet. Med ideellt menas att syftet inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (vilket är syftet med en ekonomisk förening). Det finns ingen särskild lag för ideella föreni...

arrow_forward
rr

Punktskatter

En punktskatt tas ut på särskilt utvalda varor och tjänster och är precis som moms en s.k. indirekt skatt. Företag som är skattskyldiga för punktskatter tar i sin tur normalt ut dessa i sin egen fakturering/kontantförsäljning. Till varans/tjänstens värde läggs punktskatten och därefter påförs moms...

arrow_forward
Visar 2961 till 2970 av 5129 träffar.