Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Mervärdesskattegrupp

arrow_forward
rm

Moderbolag

arrow_forward
rl

Skyddskläder

I vissa yrken används speciella arbetskläder eller uniformer. Det kan vara skyddskläder eller kläder som är särskilt avpassade för arbetet och som inte kan användas privat. Lag Enligt arbetsmiljölag (1977:1160) ska arbetsgivaren ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren...

arrow_forward
rs

Ränteinkomst

Definition Inkomster som motsvarar en ränteutgift. Lagrum Föreslås placeras i 24 kap. 3 § IL Kommentar Genom nya skatteregler, som planeras gälla för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, kommer vissa negativa räntenetton begränsas genom en generell räntebegränsning. En utförlig bes...

arrow_forward
rs

Engångsbelopp

Definition Ersättning från en arbetsgivare som betalas ut utan regelbundenhet. Kommentar Engångsbelopp kan t.ex. vara utbetalning av retroaktiv lön, avgångsvederlag eller bonus som utbetalas en eller ett par gånger per år. Som engångsbelopp räknas även semestertillägg för 21 semesterdagar eller f...

arrow_forward
rs

Eftertaxering

arrow_forward
rs

Ränteintäkter

Definition Ersättning för utlånat kapital. Lagrum 15 kap. 1 § IL Kommentar Ränteintäkter kan genereras av utestående lånefordringar, obligationer, banktillgodohavanden m.m. Ränteintäkter är skattepliktiga i verksamheten. Intäktsränta på skattekontot är däremot inte skattepliktig.

arrow_forward
rl

Skuldsanering

Lag Skuldsaneringslag (2016:675) tillkom för att ge en svårt skuldsatt person möjlighet att under vissa förutsättningar helt eller delvis befrias från att betala sina skulder. Sedan lagen kompletterades 2016 finns numera två typer av skuldsanering. Den första är en s.k. vanlig skuldsanering och o...

arrow_forward
rs

Förhandsbesked

Definition Bindande beslut om beskattning från Skatterättsnämnden. Lagrum lagen om förhandsbesked i skattefrågor Kommentar Skatterättsnämnden har möjlighet att fatta bindande beslut om hur en viss skattefråga ska tolkas. Det ger en möjlighet för en skattskyldig att själv avgöra om denne ska gen...

arrow_forward
rs

Egenföretagare

Definition Egenföretagare kallas en fysisk person som driver en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag. Kommentar En egenföretagare enligt ovan är personligt ansvarig för företagets skulder, till skillnad från den som driver verksamhet i ett aktiebolag. Med begreppet egenföretagare b...

arrow_forward
Visar 2951 till 2960 av 5043 träffar.