Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Tjänstekörning

När en anställd kör med sin privata bil för arbetsgivarens räkning s.k tjänstekörning, kan arbetsgivaren betala ut en skattefri kostnadsersättning för tjänstekörningen.

arrow_forward
rm

Enkelt bolag

Det enkla bolaget är inte ett eget skattesubjekt utan delägarna i bolaget ansvarar själva för momsen i förhållande till sin andel i bolaget. Samtliga delägare i det enkla bolaget kan däremot tillsammans ansöka om att en av delägarna ska redovisa och betala momsen för verksamheten och i övrigt föret...

arrow_forward
rm

Delningsprincipen

Om försäljning sker av flera olika varor och tjänster som är från varandra klart avskiljbara, ska beskattningsunderlaget delas upp enligt den s.k. delningsprincipen. När delningsprincipen inte går att tillämpa får en huvudsaklighetsbedömning göras. Det innebär att reglerna om t.ex. skatteplikt, und...

arrow_forward
rm

Påminnelse

Definition Det är ingen moms på påminnelseavgifter då denna avgift inte ses som en ersättning för en vara eller tjänst. Skatteverket uttalar följande i sin rättsliga vägledning: ”Inkassoavgifter som en gäldenär på grund av betalningsförsummelse ska betala till borgenären för dennes kostnader för a...

arrow_forward
rm

Informationstjänst

På momsområdet skiljer man på informationstjänster och utbildningstjänster/pedagogiska aktiviteter. Utbildning kan vara mer eller mindre omfattande och såväl momspliktig (25 %) som momsfri. Den momsfria utbildningen finns framför allt inom det offentliga skolväsendet. Som informationstjänst räknas...

arrow_forward
rm

Faktureringsavgift

Beskattning Beskattningsunderlaget är det värde på vilket momsen ska beräknas. Moms ska inte ingå i beskattningsunderlaget. På beskattningsunderlaget läggs den skattesats som gäller för den aktuella varan eller tjänsten under förutsättning att skattskyldighet föreligger. Vid försäljning av en var...

arrow_forward
rm

Ung företagsamhet

Definition ”Ung Företagsamhet” är ett utbildningsprogram på gymnasiet. Programmet innebär att de deltagande under ett läsår driver ett företag i utbildningssyfte (ett s.k. UF-företag, som är ett enkelt bolag). En fråga som ofta uppkommer är om UF-företag ska vara momsregistrerade eller inte. Skatte...

arrow_forward
rm

Etablering

arrow_forward
rm

Privata uttag

Det är viktigt att känna till att även uttag kan utgöra en omsättning som medför en momsbeskattning. Om exempelvis någon tar ut en vara för privat användning kan uttagsbeskattning ske och därmed ska utgående moms redovisas på värdet av uttaget. Genom uttagsbeskattning neutraliserar momssystemet den...

arrow_forward
rm

Simkort

arrow_forward
Visar 2951 till 2960 av 5129 träffar.