Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Förolämpning

Definition Förolämpning är ett brott enligt brottsbalken innebärande att en person skymfar en annan person genom att direkt till denna uttala ord av smädande innebörd. Arbetsrättsliga konsekvenser Beroende på graden av förolämpning på en arbetsplats kan det få olika konsekvenser. En ringa föroläm...

arrow_forward
rl

Månadslön

Numera är det vanligt att en anställd avlönas med en fast månadslön. Detta gäller såväl tillsvidareanställda och anställda för en viss tid, t.ex. vikarier. För de som är anställda för kortare tid, t.ex. högst tre månader är dock timlön vanligt. Med månadslön menar man den aktuella månadslönen. St...

arrow_forward
rr

Kontantmetoden

Enligt 5 kap. 2 § BFL får företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 mkr tillämpa kontantmetoden, dvs. att vänta med att bokföra affärshändelser till dess betalning sker. Därmed bokförs inte kundfordringar/leverantörsskulder utan en intäkt/kostnad bokförs när betalning sker. Vi...

arrow_forward
rr

Betald F-skatt

Betald F-skatt är den aktuella skatt som betalas in preliminärt under året. Avräknas från slutlig aktuell skatt för året. Löpande bokföring Betald F-skatt kan bokföras på konto 2518 Betald F-skatt.

arrow_forward
rb

Personligt ansvar

arrow_forward
rr

Utvecklingsfond

Fond för utvecklingsutgifter

arrow_forward
rb

Bristtäckningsansvar

arrow_forward
rb

Försäljning av egna aktier

arrow_forward
ra

Dygnsvila

arrow_forward
rl

Återgång i arbete

Lag I socialförsäkringsbalk (2010:110) finns bestämmelser om rehabilitering. Rehabiliteringen ska syfta till att återge en anställd som har varit sjuk eller skadad sin arbetsförmåga.

arrow_forward
Visar 2941 till 2950 av 5129 träffar.