Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Skattekonto

Alla fysiska eller juridiska personer som är skyldiga att betala någon form av skatter eller avgifter har ett skattekonto. På skattekontot registreras företagets inbetalningar i form av arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. Här redovisas också inbetald F-skatt. Varje månad då någon tra...

arrow_forward
rs

Ideell andel

Definition Ett gemensamt ägande av en tillgång. Lagrum 45 kap. 5 § IL Kommentar Det förekommer att flera personer äger en fastighet tillsammans. De äger då inte någon viss bestämd del av fastigheten, utan de äger en andel av hela fastigheten. De har då en ideell andel av fastigheten. Ett samä...

arrow_forward
rm

Vårdboende

arrow_forward
rs

Personalliggare

Definition En liggare med uppgifter om vilken personal som vid varje given tidpunkt är aktiva på en arbetsplats. Lagrum 39 kap. 2, 11-12 §§ SFL 9 kap. 5-6 §§ SFF Kommentar Den som bedriver näringsverksamhet inom frisör-, restaurang-, tvätteri- och byggbranschen ska föra personalliggare. Fr.o....

arrow_forward
ra

Tjänstebil

arrow_forward
rl

Kompsaldo

Regler för kompensation av övertidsarbete finns i kollektivavtal eller i det personliga anställningsavtalet.

arrow_forward
rs

Gratifikation

arrow_forward
rs

Primäravdrag

Definition Extra värdeminskningsavdrag på två procentenheter per år för hyreshus de första sex åren efter färdigställandet. Lagrum 19 kap. 5 a § IL Kommentar Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, går det att göra ytterligare värdeminskningsavdr...

arrow_forward
ra

Dygnsvila

arrow_forward
rr

Stimavgifter

En person som har komponerat musik har enligt lag upphovsrätt till sitt verk och har dessutom rätt till ersättning när musiken spelas exempelvis på en radiostation om personen har ett avtal med Stim. Radiostationen rapporterar till Stim vad som har spelats, vilken tid låtarna spelades och vem som h...

arrow_forward
Visar 2931 till 2940 av 5129 träffar.