Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Betalningsföreläggande

Om en köpare/kund inte betalar en faktura i tid kan säljaren/leverantören - efter att ha skrivit kravbrev utformat enligt 5 § i inkassolagen (1974:182) - vända sig till Kronofogden, KFM, (www.kronofogden.se), med en skriftlig begäran om betalningsföreläggande. 5 § Inkassolagen Krav mot en gäldenär...

arrow_forward
rr

Blandad verksamhet

Med blandad verksamhet i momssammanhang menas att företaget bedriver både momspliktig och icke momspliktig verksamhet. Endast den ingående moms som avser den momspliktiga verksamheten är enligt 8 kap. 13 § ML avdragsgill och kvittningsbar mot utgående moms. Det innebär att den ej avdragsgilla momse...

arrow_forward
rr

Blomstercheckar

arrow_forward
rr

Bokföringssystem

Bokföringssystem är enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.1 system eller delar av system där bokföringsposter och räkenskapsinformation skapas eller bearbetas. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.2 behöver inte företag med enkla bokföringssystem där den överblick som systemdokumentationen ska ge framgår direkt av b...

arrow_forward
rr

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättsförening ska vara registrerad hos Bolagsverket (1 kap. 1 § BRL). För att kunna registrera en bostadsrättsförening ska den ha minst tre medlemmar, antagit s...

arrow_forward
rr

Brandvarnare, brandsläckare

Företagets utgifter för inköp av brandvarnare, brandsläckare och annan brandsläckningsutrustning kan antingen redovisas som förbrukningsinventarier (konto 5410) eller som inventarier beroende på belopp och nyttjandeperiod, maskiner och inventarier - inköp (konto 1220).

arrow_forward
rr

Bygglov

Bygglov är ett tillstånd från byggnadsnämnden eller motsvarande i kommunen att uppföra eller bygga till respektive bygga om en byggnad. Löpande bokföring Företagets utgifter för bygglov ska normalt läggas till anskaffningsvärdet för fastigheten/lokalen och därmed ingå i avskrivningsunderlaget. Nor...

arrow_forward
rr

Certifierat kassaregister

Ett kassaregister ska enligt 39 kap. 8 § SFL vara certifierat för de verksamheter som omfattas av bestämmelserna om kassaregister. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.12 likställs med ett sådant certifierat kassaregister ett kassaregister med en tillverkardeklaration som visar att kassaregistret uppfyller ...

arrow_forward
rr

Moped/mopedbil

En mopedbil klassificeras som en klass 2-moped, dvs. som ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet på max 45 km/tim och som har 2-4 hjul. Den får väga högst 350 kg utan last och ha en motorvolym om högst 50 kubikcentimeter (bensinmotor). En mopedbil ska enligt en skrivelse från Skatteverk...

arrow_forward
rr

Motorcykel

En motorcykel som inte används i näringsverksamheten utan köpts huvudsakligen för ägarens eget privata bruk utgör icke avdragsgill ”rörelsefrämmande” privat egendom, privata uttag. Detsamma gäller moped, mopedbil, fyrhjuling (fyrhjulig MC) och skoter. Löpande bokföring Företagets löpande utgifter...

arrow_forward
Visar 2931 till 2940 av 5043 träffar.