Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Reklambidrag

Om reklam-/marknadsföringsbidraget anses utgöra en rabatt på tidigare försäljning ska bidraget bokföras som en nedsättning av tidigare försäljning hos leverantören. För att reklam-/marknadsföringsbidraget ska ses som en ersättning för en tjänst ska återförsäljaren tillhandahålla en tjänst och leve...

arrow_forward
rr

Representationsersättning

Om en anställd t.ex. tar ut en kund på representation och betalar med egna medel, men sedan överlämnar kvittot till arbetsgivaren och får kontant ersättning för utlägget, är ersättningen icke skattepliktig för den anställde och kvittot en avdragsgill kostnad för företaget inom gällande avdragsram, ...

arrow_forward
rr

Resor

Företagets utgifter för resor som är nödvändiga i och för verksamheten är avdragsgilla. Detta gäller även de anställdas tjänsteresor. Utgifter i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor för t.ex. biljetter och hotellkostnader redovisas som resekostnader. Särskilda skatteregler gäller för mile...

arrow_forward
rr

Resultaträkning, allmänna regler enligt K3

Resultaträkningen ska upprättas enligt någon av uppställningsformerna i bilaga 2 och bilaga 3 till ÅRL (dvs. kostnadsslags- eller funktionsindelad resultaträkning) och med de kompletteringar och avvikelser som följer av K3 enligt nedan: Ett företag får enligt punkt 5.2 lägga till underrubriker och ...

arrow_forward
rr

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL

Följande kostnadsslagindelade resultaträkning återfinns i Bilaga 2 till ÅRL: RESULTATRÄKNING 1. Nettoomsättning 2. Förändring av varulager 3. Aktiverat arbete för egen räkning 4. Övriga rörelseintäkter 5. Råvaror och förnödenheter 6. Övriga externa kostnader ...

arrow_forward
rr

RUT-avdrag

arrow_forward
rr

Räkenskapsenlig avskrivning

Se uppslagsordet Räkenskapsenlig avskrivning i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Ränte-collar (interest rate collar)

En ränte-collar är en kombination av två optioner, en så kallad ränte-cap (en avtalad maximal ränta) och ett så kallad ränte-floor (en avtalad minsta ränta). Således ett avtalat utrymme med en maximal och en minimal ränta. K4-regler Ränte-collar anges i IFRS 9 p. 6.2.6 som ett exempel på ett deriv...

arrow_forward
rr

Rättegångskostnader

arrow_forward
rr

Segment

arrow_forward
Visar 2921 till 2930 av 5043 träffar.