Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Realtillgångar

arrow_forward
rr

Mätningskostnader

Löpande bokföring Företagets utgifter för mätning av arbeten på fastigheter kan redovisas inom kontogruppen för externa tjänster (köpta tjänster) och kan särredovisas i debet på konto 6510 Mätningskostnader (BAS 2020) eller ett konto i kontoklass 4 om företaget klassificeras dessa kostnader som dir...

arrow_forward
rb

Säte

registered office Definition Säte är en ort i Sverige där ett aktiebolags eller annan juridiska persons styrelse har sin registrerade hemhörighet. Sätet ska anges i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna. Bolagets förvaltning finns eller utgår från styrelsens sätesort. Det innebär inte at...

arrow_forward
rs

Skalbolagsdeklaration

Definition En särskild deklaration som bör lämnas vid överlåtelse av ett skalbolag. Lagrum 25 a kap. 11 § och 49 a kap. 13 § IL Kommentar För att vara säker på att slippa skalbolagsbeskattning bör man lämna en skalbolagsdeklaration när det sålda företaget är ett skalbolag. Ett särskilt bokslut ...

arrow_forward
rm

Moderbolag

arrow_forward
rb

Jäv för styrelseledamot

Definition Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel en styrelseledamot, som utför ett uppdrag, handlägger ett ärende eller fattar beslut där han eller hon har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse. Reglerna kring styrelseledamöters jäv är centrala för förvaltningen...

arrow_forward
rr

Vägavgifter/vägtullar

Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter samt trängselavgift avseende transporter med egna eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda särskilda underkonton ...

arrow_forward
rs

Företagsförsäkringar

Definition Försäkringar för att skydda företaget mot ekonomisk skada på grund av t.ex. brand, inbrott, vattenskador m.m. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Ansvarsförsäkringar som skyddar mot ekonomiska risker i samband med den egna verksamheten räknas också till kategorin företagsförsäkringar. Ut...

arrow_forward
rb

Närvaroplikt på bolagsstämma

Vissa funktionärer måste finnas på plats på en bolagsstämma för att den ska kunna genomföras i enlighet med aktiebolagslagens krav. För det första krävs att åtminstone en aktieägare eller ett ombud för en aktieägare är närvarande. I annat fall kan stämman inte fatta beslut. Men explicita krav att ...

arrow_forward
rl

Sysselsättningsgrad

Ett mycket centralt begrepp inom löneadministrationen är sysselsättningsgraden. D.v.s. den anställdes arbetstid uttryckt i procent. Den arbetstid den anställde ska ha är en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd och bestäms normalt vid anställningstillfället. Den anställde kanske sedan ...

arrow_forward
Visar 2911 till 2920 av 5043 träffar.