Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Personalliggare

Definition En liggare med uppgifter om vilken personal som vid varje given tidpunkt är aktiva på en arbetsplats. Lagrum 39 kap. 2, 11-12 §§ SFL 9 kap. 5-6 §§ SFF Kommentar Den som bedriver näringsverksamhet inom frisör-, restaurang-, tvätteri- och byggbranschen ska föra personalliggare. Fr.o....

arrow_forward
rs

Investeringsfond

Definition Samlingsnamn för värdepappers- och specialfonder. Kommentar Begreppet investeringsfond var tidigare ett samlingsnamn för värdepappers- och specialfonder. Begreppet togs bort ur fondlagstiftningen 2013. I inkomstskattelagen ersattes begreppet med värdepappersfond och specialfond.

arrow_forward
ra

Tjänstebil

arrow_forward
rr

Blandad verksamhet

Med blandad verksamhet i momssammanhang menas att företaget bedriver både momspliktig och icke momspliktig verksamhet. Endast den ingående moms som avser den momspliktiga verksamheten är enligt momslagstiftningen avdragsgill och kvittningsbar mot utgående moms. Det innebär att den ej avdragsgilla m...

arrow_forward
rr

Drivmedelsförmån

Löpande bokföring Det är svårt att redan i den löpande bokföringen separera vad som är drivmedelskostnad för verksamheten respektive för privat bruk - och även med tanke på att förmånsvärdet beräknas med en månads förskjutning. Företagets bensinkostnader kan t.ex. debiteras konto 5611 Drivmedel för...

arrow_forward
rr

Fritt vivre

Löpande bokföring Med ”fritt vivre” avses kombinationen fri kost och fri bostad. Kostnader för förmåner till anställda bokförs normalt på konto 7380. Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rb

Konkurs

arrow_forward
rr

Kreditfaktura vid inköp

Vid kreditinköp av varor och tjänster får företaget en faktura från säljaren/leverantören. Om det föreligger något fel - t.ex. på priset, antalet eller kvaliteten - ska företaget göra en reklamation. Som en bekräftelse på att reklamationen accepterats får företaget en kreditfaktura (kreditnota) frå...

arrow_forward
rr

Kundreskontra

arrow_forward
rr

Förenklat årsbokslut

K1-regler Alla som är bokföringsskyldiga ska avsluta den löpande bokföringen antingen med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Företag som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning och vars nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 mkr per år får enligt 6 kap. 3 § BFL upprätta ett förenklat...

arrow_forward
Visar 2911 till 2920 av 5129 träffar.