Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Konverteringskurs

Definition Konverteringskurs är utbytesförhållandet mellan en konvertibel som ett aktiebolag gett ut och de nya aktier som konvertibelinnehavaren kan få. Vid konvertering fastställs det antal nya aktier som ska utges till en och samma konvertibelinnehavare, genom att dividera det totala nominella...

arrow_forward
rb

Köp av egna aktier

Definition Köp av egna aktier innebär att ett aktiebolag förvärvar eller på annat sätt kommer i besittning av aktier som bolaget tidigare självt har gett ut. Reglerna gäller även dotterbolags köp av aktier i moderbolag. Förvärv av egna aktier har av tradition varit förbjudet i svenska aktiebolag. ...

arrow_forward
rb

Konvertibla aktier

Definition Konvertibla aktier är aktier som kan konverteras från ett aktieslag till ett annat. Den sällsynta aktietypen kräver ett så kallat Omvandlingsförbehåll i bolagsordningen. Lagar och regler 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

arrow_forward
rb

Konvertibla skuldebrev

Äldre term för Konvertibel.

arrow_forward
rs

Köpoption

arrow_forward
rr

Kostnad

En kostnad är enligt K3 punkt 2.17 en minskning av ekonomiska fördelar under ett räkenskapsår till följd av utbetalningar eller en minskning av tillgångars värde eller en ökning av skulders värde som medför en minskning av eget kapital. Överföringar till ägare som minskar eget kapital är inte en ko...

arrow_forward
rm

Kostnadsränta

arrow_forward
rr

Kreditavgifter

Kreditavgifter i samband med check-, giro- eller byggnadskrediter behandlas i företagets bokföring som räntekostnader. Även aviseringsavgifter behandlas som kreditavgifter och bokförs som räntekostnader. Kreditavgiften utgår i viss procent av det beviljade kreditbeloppet (limiten) och uttas från ko...

arrow_forward
rr

Kreditförsäljning

I motsats till vid kontantförsäljning, ”försäljning över disk”, får säljaren vid kreditförsäljning inte betalt vid själva försäljningstillfället utan först efter en viss avtalad kredittid, t.ex. 30 dagar. I samband med försäljningen skriver det säljande företaget ut en faktura (räkning) till köpare...

arrow_forward
ra

Kritikrätt

En arbetstagare ska vara lojal mot sin arbetsgivare. Detta följer av lojalitetsplikten som är implicit i ett anställningsförhållande, det vill säga den behöver inte vara avtalad särskilt utan börjar gälla automatiskt i och med att ett anställningsavtal träffas. Arbetstagaren har dock en rätt att i ...

arrow_forward
Visar 2901 till 2910 av 5043 träffar.