Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Europabolag

Se sökordet Europabolag i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rs

Motprestation

arrow_forward
rb

Uniträtt

Definition Uniträtt, som ofta kallas bara unit, är en rätt att teckna flera olika typer av värdepapper, till exempel aktier och teckningsoptioner, som hanteras som en enhet. Uniträtterna kan användas för att få del av underliggande rättigheter, men de kan även köpas och säljas. Det kan därmed sägas...

arrow_forward
rs

Personaloption

Definition Avtal som inte uppfyller de skatterättsliga kraven i värdepappersregeln på att vara ett värdepapper. Lagrum 10 kap. 11 § IL Kommentar En anställd som förvärvar något från sin arbetsgivare måste betala ett marknadsmässigt pris för att inte förmånsbeskattas. Att göra köp till pris unde...

arrow_forward
rs

Personalvård

arrow_forward
ra

Gratifikation

Gratifikation har karaktären av gåva från arbetsgivaren. Det är en ensidig rättshandling och bygger inte på någon avtalad rätt för den anställde att erhålla gratifikation. Således är även en gratifikation i högsta grad diskretionär till sin karaktär. En gratifikation kan utges till exempel efter lå...

arrow_forward
rl

Minimilön

I många kollektivavtal, främst inom arbetarområdet, har man i förhandlingar fastställt vilka löner som ska betalas ut till de anställda. Lönens storlek beror på den anställdes ålder, anställningstid och yrkesvana. Den anställdes yrkesutbildning spelar också roll vid lönesättningen. Vid löneförhand...

arrow_forward
rb

Minimikapital

arrow_forward
rb

Prospekt

Definition Prospekt är ett lagreglerat dokument som innehåller information som ska lämnas när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. När aktier och andra värdepapper erbjuds till allmänheten finns krav på informationsgivningen så att inv...

arrow_forward
rm

Privata uttag

Det är viktigt att känna till att även uttag kan utgöra en omsättning som medför en momsbeskattning. Om exempelvis någon tar ut en vara för privat användning kan uttagsbeskattning ske och därmed ska utgående moms redovisas på värdet av uttaget. Genom uttagsbeskattning neutraliserar momssystemet den...

arrow_forward
Visar 2891 till 2900 av 5129 träffar.