Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Smittbärare

Lag En anställd som kan arbeta men måste avstå från arbete för att hen är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan få ersättning från Försäkringskassan, s.k. smittbärarpenning. Detta regleras i socialförsäkringsbalk (2010:110). Smittbärarpenning kan betalas i följande fall: ...

arrow_forward
rm

Affärsverk

Definition Enligt Ekonomistyrningsverket består Staten av myndigheter under regering och riksdag inklusive affärsverken. Enligt momslagen ingår däremot inte affärsverken eller de statliga bolagen i denna definition. Det innebär att med Staten i momshänseende avses andra verk än affärsverken t.ex. J...

arrow_forward
rm

Arbete på vara

Värdering av eller arbete på en vara som är lös egendom (inte fastighet) är en tjänst i momshänseende. Exempel: målning, montering och installation reparation, service och underhåll bearbetning och förändring förädling och restauration smältning och gjutning värdering trimning av djur...

arrow_forward
rm

Begagnade varor

Vid försäljning av begagnade varor finns regler som tillåter beskattning av vinstmarginalen istället för beskattning av försäljningspriset. Förkortningen VMB (VinstMarginalBeskattning) brukar användas för det här systemet. Återförsäljarens vinstmarginal utgör beskattningsunderlaget vid normal margi...

arrow_forward
rm

Beskattningsbar person

Ett av villkoren för att skattskyldighet till moms ska uppkomma är att en omsättning görs av någon som är en ”beskattningsbar person”. Med beskattningsbar person menas den som ”självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat”....

arrow_forward
rl

Innehålla lön

Arbetsgivaren ska betala ut lön för utfört arbete till den anställde på överenskommen dag. Löneutbetalningsdagen kan variera mellan olika företag och olika avtalsområden. Normalt ska lönen vara tillgänglig för den anställde senast tre bankdagar för den sista dagen i månaden. Om arbetsgivaren in...

arrow_forward
rl

Intern representation

Lag Företagets representation kan vara extern eller intern. Med extern representation avses sådan representation som vänder sig till företagets affärskontakter. Intern representation vänder sig företagets anställda och i vissa fall deras anhöriga. Reglerna för företagets representation finns i inko...

arrow_forward
rl

Bonuslön

Många företag har olika typer av bonussystem för sina anställda. Till skillnad mot provisionslön brukar bonuslönen inte vara beroende av den enskilde anställdes egen arbetsinsats utan vara av mer kollektiv natur. Bonuslönen räknas ofta ut med vissa procentsatser på företagets slutliga resultat. B...

arrow_forward
§

Arbetsmiljölag (1977:1160)

arrow_forward
§

Årsredovisningslag (1995:1554)

arrow_forward
Visar 281 till 290 av 5043 träffar.