Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Evenemang

arrow_forward
rr

Fast värde

Enligt 4 kap. 12 § ÅRL får materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter och vars värde är av underordnad betydelse för företaget, tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om dess kvalitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt. Förutom det som framgår av 4 kap. 1...

arrow_forward
rs

Inkurans

arrow_forward
ra

Studieledighet

Enligt en särskild lag, studieldighetslagen, har anställda rätt att vara lediga för studier. Lagen trädde i kraft 1975 och reglerar endast rätten att vara ledig. Någon rätt till ersättning för förlorad inkomst under studierna ger inte lagen. I vissa fall är frånvaro på grund av utbildning semesterl...

arrow_forward
rs

Nedsättning

Definition Att sänka ett tidigare bestämt belopp. Kommentar Begreppet nedsättning används inom olika områden. Bland annat när det gäller minskning av aktiekapitalet och minskning av reservfonden. Även när det gäller att minska en köpeskilling på grund av någon bestämmelse i avtalet brukar man an...

arrow_forward
rm

Påminnelse

Definition Det är ingen moms på påminnelseavgifter då denna avgift inte ses som en ersättning för en vara eller tjänst. Skatteverket uttalar följande i sin rättsliga vägledning: ”Inkassoavgifter som en gäldenär på grund av betalningsförsummelse ska betala till borgenären för dennes kostnader för a...

arrow_forward
rr

Fringe benefits

Fringe benefits, eller s.k. fringisar, används i dagligt språkbruk för att beteckna olika typer av förmåner. Löpande bokföring Kostnader för förmåner till anställda bokförs normalt på konto 7380. Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt, Rätt Arbetsrätt och Rätt Lön.

arrow_forward
rr

Prokura

arrow_forward
rr

Fartyg

Fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter benämns enligt 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009) för skepp, andra slags fartyg kallas för båt. Dessa fartyg eller skepp redovisades tidigare på konto 1270 Fartyg eller skepp. Värdeminskningen redovisad...

arrow_forward
rm

Reservregeln

arrow_forward
Visar 2881 till 2890 av 5129 träffar.