Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening som registrerats är en juridisk person, dvs. föreningen kan ha egna fordringar och skulder och sluter avtal i föreningens namn. Syftet med en ekonomisk förening är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar som konsument...

arrow_forward
rr

Emissionskostnader

Emissionskostnader är normalt ett samlingsbegrepp för olika typer av direkt utgifter som ett företag ådrar sig i samband med en nyemission. Vanliga utgifter är sådana för prospekt och utgifter för legala och andra rådgivare. Löpande bokföring Emissionskostnader debiteras normalt på konto 2097 Över...

arrow_forward
rr

Energideklarationer

Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader bygger på ett EU-direktiv med klimatsyftet att sänka energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Lagen innebär att energianvändning och inomhusklimat redovisas i en energideklaration så att uppgifterna finns tillgängliga inför t.ex....

arrow_forward
rr

Enkel borgen

arrow_forward
rr

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda är enligt K3 punkt 28.2 alla former av ersättningar som ett företag lämnar i utbyte mot tjänster som utförs av anställda. Ersättningar till anställda inkluderar löner, bonus, semester, sociala avgifter, pensioner och andra ersättningar som tillfaller anställda under dera...

arrow_forward
rr

EU-bidrag

Löpande bokföring EU-bidrag och övriga offentliga bidrag som inte minskar anskaffningsvärdet för en förvärvad anläggningstillgång intäktsredovisas normalt när villkoren för stödet är uppfyllda, se K3 kapitel 24 och IAS 20 K2 punkt 6.27-6.30, K ÅB 5.27-30. Intäkten bokförs normalt på konto 3980 Erhå...

arrow_forward
rr

Eventualförpliktelse

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen (och som därmed ska upplysas om i not). Definitionerna av begreppet skiljer sig åt mellan K3 och K2 varför båda beskrivningarna återfinns ...

arrow_forward
rr

Exceptionella poster

Bokslut Exceptionella poster enligt ÅRL avser både intäkter och kostnader som är exceptionella till sin storlek eller förekomst. Enligt 5 kap. 19 § ÅRL ska ett företag lämna upplysning om exceptionella intäkter och kostnader avseende arten och storleken av dessa poster. I resultaträkningen ska dess...

arrow_forward
rr

Fackföreningsavgifter

Fackföreningsavgifter är en vanlig benämning på den avgift som medlemmar betalar till sin fackförening och kan bestå av exempelvis en medlemsavgift och en avgift till a-kassan. Löpande bokföring När den anställde själv betalar sin medlemsavgift till en fackförening eller avgift till fackförbundets...

arrow_forward
rr

Facklitteratur

Företagets utgifter för inköp av facklitteratur, även utländsk, är skattemässigt avdragsgilla om facklitteraturen är av väsentlig betydelse för att utföra arbetsuppgiften. Löpande bokföring Utgifter för facklitteratur kostnadsförs normalt på konto 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur.

arrow_forward
Visar 2881 till 2890 av 5043 träffar.